Biblioteka

ul. św. Jakuba 20A Pokaż na mapie


Internetowy katalog zbiorów biblioteki

Godziny otwarcia Godziny otwarcia

Biblioteka czynna dla czytelników od wtorku do czwartku w godzinach od 10.00 do 15.00.

Kontakt

Biblioteka Muzeum Okręgowego w Toruniu
ul. św. Jakuba 20A
87-100 Toruń
dbn@muzeum.torun.pl
tel. (56) 660 56 04

Lokalizacja obiektu Lokalizacja Obiektu

Istniejąca formalnie od 1962 r. Biblioteka Muzeum Okręgowego w Toruniu od 2010 roku mieści się w wyremontowanym budynku przy ul. św. Jakuba 20A. W jego murach mieści się również Dział Archeologii.

Biblioteka gromadzi wydawnictwa krajowe i zagraniczne z zakresu historii sztuki i kultury (także pozaeuropejskiej – Daleki Wschód, Ameryka Płd.), archeologii, numizmatyki, muzealnictwa, konserwatorstwa oraz kopernikana i toruniana pod postacią:

  • katalogów, przewodników i folderów wystaw, które w innych bibliotekach toruńskich są rzadko osiągalne;
  • encyklopedii, leksykonów, słowników językowych i biograficznych (Polski Słownik Biograficzny, t. 1-53, Toruński Słownik Biograficzny, t. 1-8; Ulrich Thieme, Felix Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 1-37 [reprint]; Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Bd. 1- 119);
  • opracowań dotyczących historii, w szczególności historii i ikonografii Torunia (album Steinera; pierwszy znany informator-przewodnik po Muzeum z 1917 r.; Thorn in Mittelalter Steinbrechta; liczne publikacje Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz Towarzystwa Miłośników Torunia);
  • publikacji analitycznych i syntetycznych z zakresu historii sztuki (Polskie życie artystyczne w latach 1944 – 1960, t. 1- 4, Warszawa 2012; Dzieje sztuki Torunia);
  • publikacji dotyczących wyników badań i metod konserwatorskich;
  • czasopism związanych z zakresem działań i zbiorów Muzeum zarówno dawniejszych (komplet miesięcznika „Sztuki Piękne” z lat 1924-1933, większość zeszytów Mitteilungen des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst) jak i współczesnych (Biuletyn Historii Sztuki, Rocznik Historii Sztuki ).

Książki pozyskiwane są drogą darowizn, zakupów oraz wymiany prowadzonej pomiędzy kilkudziesięcioma muzeami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą. W chwili obecnej zbiory liczą ponad 38 000 vol.

Możliwe jest zapoznawanie się przez sieć z listą nowości biblioteki, przeglądanie zasobów (katalog alfabetyczny, swobodne wyszukiwanie według haseł) – poprzez link na stronie www muzeum (Libra 2009).

Z założenia biblioteka ma służyć pracownikom, ale wszyscy zainteresowani mogą z jej zbiorów korzystać na miejscu. Zapraszamy serdecznie.

Dział Archeologii

Początki muzealnych zbiorów archeologicznych w Toruniu należą do najstarszych w Polsce i sięgają 2 poł. XIX wieku. Zabytki archeologiczne gromadziły Städtisches Museum i Coppernicus Verein für Wissenschaft und Kunst oraz Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Ich kolekcje znalazły się w utworzonym w 1930 roku Muzeum Miejskim (od 1931 roku w Dziale Prehistorycznym), a po II wojnie w Muzeum Pomorskim i następnie w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

W okresie międzywojennym oraz po II wojnie światowej zbiory były systematycznie powiększane dzięki badaniom wykopaliskowym, powierzchniowym oraz nadzorom archeologicznym. Obecnie zbiory archeologiczne liczą ponad 200 tysięcy zabytków, a pochodzą one głównie z ziemi chełmińskiej, dobrzyńskiej, Kujaw i Pomorza Gdańskiego. Zabytki te reprezentują wszystkie epoki i kultury od końca epoki lodowcowej do średniowiecza i czasów nowożytnych włącznie.

Najważniejsze zespoły zabytków pozyskano z następujących stanowisk: Brzoza – dawniej określane jako Toruń-Rudak (paleolit schyłkowy), Brąchnówko, Rzęczkowo, Toruń-Katarzynka, Toruń-Fort Żółkiewskiego, Adolfin, Bodzanowo, Byczyna (osady neolityczne), Małe Czyste (groby neolityczne), Mała Kępa, Słończ, Bolumin, Chwarzno, Gościeradz, Gdynia-Oksywie, Gdańsk-Matarnia, Nawra, Żelewo (cmentarzyska kultury łużyckiej i pomorskiej), Kamieniec, Kruszwica, Boguszewo (grody kultury łużyckiej), Podwiesk, Małe Czyste, Gostkowo, Lachmirowice, Janowo (cmentarzyska kultury wielbarskiej, oksywskiej, i przeworskiej), Toruń (osady z młodszego okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich), Lubicz, Lisewo, Lachmirowice (osady wczesnośredniowieczne), Kałdus, Brzoza, Otłoczyn (cmentarzyska wczesnośredniowieczne), Toruń, Mała Nieszawka (zamki krzyżackie), Toruń – Stare i Nowe Miasto (średniowiecze i czasy nowożytne).

Z bardzo bogatego zbioru zabytków datowanych na epoki kamienia na szczególną uwagę zasługują wyroby krzemienne datowane na późny paleolit pochodzące z Brzozy, gm. Wielka Nieszawka (dawniej Toruń-Rudak) związane głównie z kulturą świderską oraz ahrensburską. Miejsce to jest największym kompleksem w północnej Polsce, który wyróżnia się zarówno pod względem liczby odkrytych wyrobów krzemiennych jak i ich koncentracji. Ważne miejsce w zbiorach toruńskiego muzeum zajmują zabytki neolityczne (przedmioty ceramiczne, kamienne i krzemienne), które zostały odkryte na ziemi chełmińskiej oraz na Kujawach. Wśród niezwykle licznego zbioru zabytków datowanych na późne okresy epoki brązu i wczesne okresy epoki żelaza, do najbardziej interesujących należy zbiór kilkudziesięciu urn twarzowych pochodzących z grobów skrzynkowych kultury pomorskiej.

Z okresów przedrzymskiego i wpływów rzymskich bardzo wartościowe są zabytki pochodzących z bogatych wyposażeń grobowych, świadczących o rozległych kontaktach miejscowej ludności z terenami Europy Środkowej, Zachodniej i Północnej. Wymienić tu należy cmentarzysko w Podwiesku, a zwłaszcza cmentarzysko w Lachmirowicach, gdzie odkryto znaczną ilość przedmiotów importowanych, niezwykle rzadko spotykanych na terenach leżących na północ od Karpat.

Z czasów średniowiecza szczególne znaczenie posiada zbiór zabytków pochodzących ze średniowiecznego Torunia, w tym między innymi z zamku krzyżackiego, ul. Kopernika 11/13, ul. Bankowej, czy krypt kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Do ciekawych, pojedynczych znalezisk, należą narzędzia krzemienne wykonane z krzemienia wołyńskiego pochodzące z Ukrainy oraz wyroby krzemienne z terenów Francji (Vaudeurs), gliniana figurka antropomorficzna kultury trypolskiej z Bilcza Złotego (Ukraina), miecz antenowy typu Flörsheim (według H. Müllera-Karpe) z późnych okresów epoki brązu, jeden z 6 znanych z terenów Europy, w tym jedyny z terenów Polski; rzymska lampa oliwna, kantarosy i skyfosy oraz naczynia terra sigillata, terra nigra i naczynia z brązu z okresu wpływów rzymskich.

Kontakt
56 660 56 56
dbn@muzeum.torun.pl

Oferta specjalna

Bezpłatny E-book „Na krańcach toruńskiego poligonu – badania archeologiczne Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 2015-2020

„Na krańcach toruńskiego poligonu – badania archeologiczne Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 2015-2020”  to publikacja autorstwa Beaty Bielińskiej-Majewskiej i Michała Jankowskiego, która towarzyszy wystawie czasowej pod tym samym tytułem. Omawia ona wstępne wyniki i odkrycia dotyczące najnowszych badań przeprowadzonych na stanowisku nr 50 w Brzozie, gm. Wielka Nieszawka. Brzoza (dawniej Toruń-Rudak) to jedno z […] więcej

Usługi archeologiczne

Muzeum Okręgowe w Toruniu dysponując wykształconą i doświadczoną kadrą archeologów, oferuje wykonywanie różnych prac archeologicznych, takich jak prowadzenie nadzorów, wyprzedzających lub ratowniczych badań wykopaliskowych. Pracownicy Działu Archeologii uczestniczyli w licznych tego rodzaju badaniach, np. przy budowie oczyszczalni ścieków w Toruniu, przy inwestycjach w Toruniu (m.in. „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013”), przy […] więcej

Aktualności

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na renowację budynku przy ul. św. Jakuba 20a w Toruniu w ramach programu „Ochrona zabytków 2023”

Bardzo miło jest nam Państwa poinformować, że w ramach programu „Ochrona zabytków 2023” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Okręgowe w Toruniu zrealizowało prace budowlane w budynku przy ul. św. Jakuba 20a w Toruniu. W ramach przeprowadzonych działań, mających na celu stworzenia warunków przechowywania cennych obiektów muzealnych w budynku przy ul. św. Jakuba 20a wykonano […] więcej
Prace archeologiczne w Brzozie

Rozpoczęcie ósmego sezonu badań wykopaliskowych prowadzonych na stanowisku nr 50 w Brzozie

Miło jest na poinformować, że 13 czerwca rozpoczął się ósmy sezon badań wykopaliskowych, prowadzonych przez Muzeum Okręgowe w Toruniu na stanowisku nr 50 w Brzozie, gm. Wielka Nieszawka. Jest to miejsce szczególne, gdzie znajdują się najstarsze ślady działalności człowieka w pobliżu Torunia, datowane na schyłek starszej epoki kamienia. O wynikach prowadzonych prace będzie oczywiście informować. […] więcej

Bezpłatny E-book „Królewskie miasto – trzy stulecia przemian kultury artystycznej Torunia (1454-1793). Wystawa na 160-lecie Muzeum Okręgowego”

Prezentujemy Państwu bezpłatny katalog wystawy pt. „Królewskie miasto – trzy stulecia przemian kultury artystycznej Torunia (1454-1793). Wystawa na 160-lecie Muzeum Okręgowego” prezentowanej w toruńskim Ratuszu Staromiejskim w dniach 2 października – 28 listopada 2021. Zorganizowana z okazji 160–lecia istnienia muzeum wystawa prezentuje miasto jako ośrodek ukształtowany na wielu płaszczyznach, którego codzienność dopełniało życie artystyczne i […] więcej

Biuletyn Muzeum Okręgowego w Toruniu nr 118

Poniżej, do pobrania znajdą Państwo 118 numer naszego muzealnego kwartalnika Biuletyn Muzeum Okręgowego w Toruniu, który ponownie ukazuje się tylko w wersji elektronicznej. Przypominamy, że pismo wydawane jest z dużym wyprzedzeniem, dlatego dopuszcza się zmiany terminów wystawy oraz pozostałych wydarzeń. >> Biuletyn Muzeum Okręgowego w Toruniu nr 118 więcej

Bezpłatny E-book „Galeria malarstwa i rzeźby polskiej od końca XVIII wieku do początku XXI wieku w Muzeum Okręgowym w Toruniu”

Muzeum Okręgowe w Toruniu prezentuje katalog „Galeria malarstwa i rzeźby polskiej od końca XVIII wieku do początku XXI wieku w Muzeum Okręgowym w Toruniu”, który pod koniec 2018 roku ukazał się w formie bezpłatnego e-booka. Bogato ilustrowany katalog autorstwa Anny Kroplewskiej-Gajewskiej (starsza kustosz Ratusza Staromiejskiego) prezentuje dzieła malarstwa i rzeźby polskiej znajdujące się w kolekcji […] więcej

Bezpłatny E-book „Kolekcja Archeologiczna Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu”

Kilka lat temu pracownicy Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu podjęli działania prowadzące do stworzenia katalogu dokumentującego obecny stan kolekcji archeologicznej Muzeum TNT. Zakres prac obejmował konserwację zabytków archeologicznych i metryczek Muzeum TNT, badania proweniencyjne, kwerendę archiwaliów i weryfikację chronologii. Owocem tych prac jest wydawnictwo „Kolekcja archeologiczna Muzeum Towarzystwa naukowego w Toruniu w zbiorach Muzeum […] więcej