O nas

Dostępność muzeum, styczeń 2024 r.

Muzeum Okręgowe w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019… więcej

Dostępność muzeum

Deklaracja dostępności Muzeum Okręgowe w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4… więcej

Krótko o działalności Muzeum

Powstałe w 1861 roku Muzeum Okręgowe w Toruniu  należy do najstarszych i największych instytucji muzealnych działających nieprzerwanie do dziś w… więcej

Historia Muzeum Okręgowego w Toruniu

Muzeum Okręgowe w Toruniu jest miejską instytucją kultury, której organem założycielskim jest Gmina Miasta Toruń. Muzeum jest wpisane do Rejestru… więcej

Rada Muzeum

Ważnym podmiotem, który sprawuje nadzór nad działalnością instytucji muzealnej jest Rada Muzeum, której kadencja trwa 4 lata. W jej skład… więcej

Kolegium programowe Muzeum Okręgowego w Toruniu

Rolą Kolegium Programowego jest określenie założeń i kierunków działań wystawienniczych i merytorycznych w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Powołane w 2010,… więcej

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu Od ponad 40 lat Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego wspiera Muzeum Okręgowe w Toruniu, upowszechnia… więcej