Rada Muzeum

Ważnym podmiotem, który sprawuje nadzór nad działalnością instytucji muzealnej jest Rada Muzeum, której kadencja trwa 4 lata. W jej skład wchodzą osoby, które wykazały odpowiednie kwalifikacje oraz kompetencje, doskonale znają się na działalności instytucji i nie są zatrudnione przez muzeum.

W skład Rady Muzeum Okręgowego w Toruniu, wybranej na lata 2020-2024 wchodzi 15 osób silnie związanych ze środowiskiem kulturalnym, artystycznym oraz historycznym miasta i regionu:

 1. Anna Broniewicz
 1. prof. dr hab. Roman Czaja         
 1. mgr Elżbieta Dzikowska
 1. mgr Zbigniew Derkowski
 1. mgr Beata Herdzin
 1. prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz
 1. mgr Janina Mazurkiewicz
 1. mgr Henryk Miłoszewski      
 1. prof. dr hab. Krzysztof Mikulski            
 1. Lech Narębski
 1. dr Michał Targowski
 1. prof. dr hab. Marian Stępak            
 1. dr hab. Janusz Trupinda
 1. dr Zdzisław Preisner
 1. Dorota Zawacka-Wakarecy