Rada Muzeum

Ważnym podmiotem, który sprawuje nadzór nad działalnością instytucji muzealnej jest Rada Muzeum, której kadencja trwa 4 lata. W jej skład wchodzą osoby, które wykazały odpowiednie kwalifikacje oraz kompetencje, doskonale znają się na działalności instytucji i nie są zatrudnione przez muzeum.

W skład Rady Muzeum Okręgowego w Toruniu, wybranej na lata 2015-2019 wchodzi 15 osób silnie związanych ze środowiskiem kulturalnym, artystycznym oraz historycznym miasta i regionu:

 

prof. dr Hab. Roman Czaja – historyk – kierownik Zakładu Historii Średniowiecza UMK. Konsultant licznych przedsięwzięć ekspozycyjnych i wystawienniczych realizowanych w Muzeum Okręgowym (min. przy realizacji części wystawy stałej poświęconej historii Torunia, wystawy stałej w Domu Mikołaja Kopernika). Członek władz Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

mgr Elżbieta Dzikowska – podróżniczka, dziennikarka, sinolog, historyk sztuki, członek Polskiego Oddziału  ”The Explorers Club”.

mgr Zbigniew Derkowski – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia

prof. zw. dr art. kons. Józef  Flik – konserwator dzieł sztuki, Zakład Technologii i Technik Malarskich UMK w Toruniu.

mgr Beata Herdzin – historyk, archiwista, dyrektor Archiwum Państwowego  w Toruniu.

prof. dr hab. Andrzej Kola – archeolog, Instytut Archeologii UMK w Toruniu.

 dr Anna Kosicka – Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia  ,,Wspólnota Polska” w Toruniu.

 mgr Danuta Łuniewicz-Koper – absolwentka Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału sztuk Pięknych UMK w Toruniu; pracownik Muzeum Okręgowego w Toruniu (1967–1976), od 1980 r. zatrudniona w Zamku Królewskim w Warszawie na stanowiskach: kierownik zespołu wnętrz zamkowych, kurator Ośrodka Sztuki, w latach 1990–2010 Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Edukacyjnych, Muzealnych i Zbiorów; w ostatnich latach sprawowała nadzór merytoryczny nad pracami konserwatorskimi i adaptacyjnymi Pałacu „Pod Blachą” i Arkad Kubickiego.

mgr Janina Mazurkiewicz – muzealnik, członek Zarządu Fundacji Przyjaciół Planetarium i Domu Mikołaja Kopernika  w Toruniu.

mgr Henryk Miłoszewski – Prezes Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. M. Sydowa w Toruniu. Społecznik. Regionalista. Kreator i realizator licznych projektów krajoznawczych i turystycznych.

mgr Mariusz Mierzwiński – dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku; absolwent archeologii śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, skończył studia podyplomowe w zakresie konserwacji zabytków architektury na Politechnice Warszawskiej; w 1990 r. był konsultantem w zakresie konserwacji zabytków przy pracach prowadzonych na terenie Niemiec przez Pracownię Konserwacji Zabytków Oddział w Gdańsku; w 2000 r. był konsultantem wykopalisk archeologicznych w Tell Caramel w Syrii; w 2003 r. na zaproszenie rządu amerykańskiego odbył staż studyjny w kilku miastach Stanów Zjednoczonych w zakresie zarządzania muzeami. Jego najważniejsze osiągnięcia to m.in: doprowadzenie po 10 latach starań do wpisania w 1997 r. Zamku Malborskiego na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO; utworzenie w 1991 r. Międzynarodowego Stowarzyszenia Zamków i Muzeów Nadbałtyckich, skupiających 50 instytucji w 9 krajach leżących nad Bałtykiem; organizacja i wypromowanie największej już na Pomorzu cyklicznej imprezy plenerowej „Oblężenie Malborka”; laureat nagrody „Zasłużony dla Miasta Malborka”.

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Przewodniczący Rady) – historyk, Zakład Historii Gospodarczej UMK w Toruniu, członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Prezes Towarzystwa Miłośników Torunia.

prof. dr hab. Elżbieta Pilecka – historyk sztuki, zabytkoznawca – kierownik Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej  w Instytucie Zabytkoznawstwa  i Konserwatorstwa UMK. Wybitny specjalista w zakresie sztuki średniowiecznej. Wiceprezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddział w Toruniu.

dr Zdzisław Preisner –  geograf,  podróżnik, autor licznych publikacji popularyzujących podróżnictwo. Intensywnie współpracuje z Muzeum Okręgowym przy realizacji przedsięwzięć o tematyce podróżniczej

prof. dr hab. Janusz Tandecki – historyk, pracownik Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, pełni funkcję Wiceprezesa Towarzystwa Naukowego w Toruniu.