Zdjęcie z miejscowości Rzęczkowo, pow. toruński. Widok ogólny na stanowisko nr 4, badania wykopaliskowe pocz. lat 80. XX w. (archiwum: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Dział Archeologii).

Zapomniane odkrycia archeologiczne – Rzęczkowo (powiat toruński)

W zbiorach Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu (DA MOT) przechowywane są liczne zabytki archeologiczne z okolic Torunia, w tym… więcej
Domki z piernika w kolorowej lukrowanej polewie

Wystawa „Piernikowo-kreatywny. Marcin Goetz i jego pierniki”

Najnowsza wystawa w Muzeum Toruńskiego Piernika to prezentacja piernikarskiego dorobku Marcina Goetza z Dolnego Śląska. Spośród wielu wytwórców pierników wyróżnia… więcej
„Tadeusz Wierzejski. Kolekcjoner. Antykwariusz. Darczyńca.” Tekst niezrównanego Olgierda Budrewicza

„Tadeusz Wierzejski. Kolekcjoner. Antykwariusz. Darczyńca.” Tekst niezrównanego Olgierda Budrewicza

Tadeusz Wierzejski siedział któregoś wieczoru w swoim rokokowym pokoiku i rozmyślał. Wzrok jego dotykał najczęściej osiemnastowiecznego zegara; wisiał przed nim… więcej
Historia jednego z najstarszych działów Muzeum Okręgowego w Toruniu – Działu Archeologii

Historia jednego z najstarszych działów Muzeum Okręgowego w Toruniu – Działu Archeologii

W 2021 roku Muzeum Okręgowe w Toruniu obchodziło 160-lecie swojego istnienia. Z tej okazji chcielibyśmy przybliżyć Państwu wybrane fakty z… więcej
Romantyczny pozytywizm – sylwetki bohaterów

Romantyczny pozytywizm – sylwetki bohaterów

Zakończyliśmy co prawda cykl sobotnich spotkań w ramach projektu „Romantyczny pozytywizm – działalność patriotyczna ziemiaństwa polskiego w Prusach Zachodnich w… więcej
Książka „Polish Table” w kolejnych wersjach językowych

Książka „Polish Table” w kolejnych wersjach językowych

Jako jeden z partnerów z partnerów uczestniczących w realizacji międzynarodowego projektu badawczego „The Polish Table” – z wielką przyjemnością informujemy,… więcej
Burmistrzów starotoruńskich historie grunwaldzkie

Burmistrzów starotoruńskich historie grunwaldzkie

Dwa nagie miecze, Bogurodzica, kłębowisko ludzi, koni i broni pędzla Matejki oraz lipcowy upał. Tak właśnie większość z nas kojarzy… więcej
Badacze form piernikarskich z toruńskiego muzeum

Badacze form piernikarskich z toruńskiego muzeum

Badania nad formami piernikarskimi w Toruniu trwają nieprzerwanie niemal od pierwszych lat XX stulecia, a więc od początków gromadzenia piernikarskich… więcej
Kalendarium królewskie – Jan I Olbracht

Kalendarium królewskie – Jan I Olbracht

„… ta śmierć wydała się Prusom największą ruiną, najlepiej bowiem przyjał sprawom pruskim, tak że niektórzy Polacy mówili: pruski to,… więcej