Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń

 

Rezerwacje grupowe i obsługa ruchu turystycznego

Numer telefonu: 56 656 70 87 (poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:30)
e-mail: rezerwacje@muzeum.torun.pl

 

Sekretariat

Grażyna Lipowska
Adres e-mail: muzeum@muzeum.torun.pl
Numer telefonu: 56 660 56 12

Dyrektor

Aleksandra Mierzejewska
e-mail: muzeum@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 12

Wicedyrektor ds. naukowych

dr Magdalena Nierzwicka
e-mail: m.nierzwicka@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 12

Wicedyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych

Agnieszka Tybus-Bugajska
e-mail: a.tybusbugajska@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 28

Asystent dyrektora

Justyna Skibińska
e-mail: j.skibinska@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 45

Główny Księgowy

Mariusz Ruszkiewicz
e-mail: m.ruszkiewicz@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 27

Radca Prawny

Magdalena Kietschke
e-mail: m.kietschke@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 67

 

Dział Strategii i Rozwoju

Marcin Zdanowski, kustosz
e-mail: m.zdanowski@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 10

Dział Organizacyjno-Prawny

Anna Mazurska, główny specjalista ds. kadr
e-mail: a.mazurska@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 22

 

Dział Obsługi

Marzena Kibiłko, kierownik
e-mail: do@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 41

Dział Dom Mikołaja Kopernika

e-mail: dmk@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 08

Michał Kłosiński, kierownik, kustosz
Kolekcja kopernikanów (malarstwo, grafika, rzeźba, medale, numizmatyka, varia), przyrządów naukowych i filateliów związanych z postacią Mikołaja Kopernika
e-mail: m.klosinski@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 83

Alicja Marika Lubowicka, adiunktka
Kolekcja plakatów kopernikańskich, pocztówek kopernikańskich, pamiątek oraz dokumentów życia społecznego związanych z postacią Mikołaja Kopernika
e-mail: a.lubowicka@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 03

Dział Historii i Dziejów Miasta Torunia

e-mail: dhdmt@muzeum.torun.pl

dr Iwona Markowska, kierownik, kustosz
e-mail: i.markowska@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 53

Katarzyna Pietrucka, kustosz
e-mail: k.pietrucka@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 53

dr Alicja Sumowska, adiunkt
e-mail: a.sumowska@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 52

Robert Żytkowicz, kustosz
e-mail: r.zytkowicz@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 54

Dział Historii Toruńskiego Piernikarstwa

e-mail: dhtp@muzeum.torun.pl

Małgorzata Mikulska-Wernerowicz, kierownik, kustosz
e-mail: m.mikulska-wernerowicz@muzeum.torun.pl
tel. 56 656 70 86

Krzysztof Lewandowski, adiunkt
Kolekcja związana z historią toruńskiego piernikarstwa
Nadzór kuratorski nad wędrującą wystawą pt. Świat toruńskiego piernika
e-mail: k.lewandowski@muzeum.torun.pl
tel. 56 656 70 90

Dział Historii Twierdzy Toruń

e-mail: dhtt@muzeum.torun.pl

dr Mirosław Giętkowski, kierownik
Kolekcja muzealiów Działu Historii Twierdzy Toruń
e-mail: m.gietkowski@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 57 05

Adam Kowalkowski, specjalista
Problematyka historii wojskowości i Twierdzy Toruń
Przewodnik po wystawie stałej w Muzeum Twierdzy Toruń
e-mail: a.kowalkowski@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 57 05

Dział Sztuki Polskiej i Europejskiej

e-mail: dspe@muzeum.torun.pl

Anna Kroplewska-Gajewska, kierownik, starszy kustosz
Kolekcja malarstwa i rzeźby
e-mail: a.kroplewska@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 33

dr Michał Kurkowski, kustosz
Kolekcja rzemiosła artystycznego
e-mail: m.kurkowski@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 37

dr Magdalena Dembek, adiunkt
Kolekcja grafiki i rysunku
e-mail: m.dembek@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 35

Dział Kultur Pozaeuropejskich

e-mail: dkp@muzeum.torun.pl

Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika
dr Magdalena Nierzwicka
, kierownik Działu Kultur Pozaeuropejskich, kustosz dyplomowany
Kolekcja Muzeum Podróżników
e-mail: m.nierzwicka@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 02

Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy Pod Gwiazdą
Katarzyna Paczuska, kustosz
Kolekcja Sztuki Dalekiego Wschodu
e-mail: k.paczuska@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 36

Paweł Czopiński, kustosz
e-mail: p.czopiński@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 36

Dział Archeologii

e-mail: da@muzeum.torun.pl

Leszek Kucharski, kierownik, starszy kustosz
Późne Okresy Epoki Brązu i Wczesne Okresy Epoki Żelaza
e-mail: l.kucharski@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 56

dr Beata Bielińska-Majewska, kustosz dyplomowany
Epoka Kamienia i Wczesne Okresy Epoki Brązu
e-mail: b.bielinskamajewska@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 55

dr Ewa Bokiniec, kustosz dyplomowany
Późny Okres Lateński i Okres Wpływów Rzymskich
e-mail: e.bokiniec@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 57

Pracownia Konserwatorska
Piotr Gużyński, starszy konserwator
e-mail: p.guzynski@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 59

Violetta Stawska, konserwator
e-mail: v.stawska@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 59

Dział Konserwacji

e-mail: dk@muzeum.torun.pl

Alina Targowska, kierownik, starszy konserwator
Konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej
e-mail: a.targowska@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 78

Ewa Brewka, starszy konserwator
Konserwacja i restauracja papieru i skóry
tel. 56 660 56 63

Elżbieta Dombrowska, adiunkt konserwatorski
Konserwacja i restauracja papieru i skóry
tel. 56 660 56 63

Katarzyna Łukawska, starszy renowator
Konserwacja rzemiosła artystycznego
tel. 56 660 56 38

Krystyna Noworyta-Przystał, starszy renowator
Konserwacja rzemiosła artystycznego
tel. 56 660 56 38

Krzysztof Szałkowski, starszy renowator
Konserwacja i restauracja stolarki zabytkowej
tel. 56 660 56 48

dr Katarzyna Cybulska-Jędraszek, konserwator
Konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej
e-mail: k.cybulska@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 62

Dział Edukacji (organizacja zajęć edukacyjnych)

e-mail: de@muzeum.torun.pl

Justyna Matella, kierownik, kustosz
e-mail: j.matella@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 31

Magdalena Białkowska-Stenka, adiunkt
Sekretarz naukowy ds. historii sztuki – Olimpiada Artystyczna
e-mail: m.bialkowska@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 32

Maria Magdalena Gessek, starszy kustosz
Koordynator do spraw dostępności
e-mail: m.gessek@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 06

Magda Polanowska, kustosz
Sekretarz Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”
e-mail: m.polanowska@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 05

Piotr Pietrucki, asystent
e-mail: p.pietrucki@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 05

Katarzyna Kudzewicz-Kossakowska, asystent

Dział Inwentaryzacji, Digitalizacji i Dokumentacji Muzealnej

e-mail: didm@muzeum.torun.pl

dr Maciej Majewski, kierownik, główny inwentaryzator
e-mail: m.majewski@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 34

Administracja systemu muzealnego Mona-FB / Akcesja zbiorów
Justyna Gierad-Zielińska, adiunkt
e-mail: j.gierad@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 34
Agata Rybińska, asystent
e-mail: a.rybinska@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 87

Kolegium Zakupu Muzealiów [umowy zakupu / darowizny] / Umowy o prawa autorskie
Agata Rybińska, adiunkt
e-mail:
a.rybinska@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 87

Kwerendy w zbiorach muzealnych / Ruch muzealiów
dr Maciej Majewski, główny inwentaryzator
e-mail: m.majewski@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 34
Justyna Gierad-Zielińska, adiunkt
e-mail: j.gierad@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 34

Polityka gromadzenia zbiorów / Ankiety nt. zbiorów muzealnych
Alina Stefańska, kustosz
e-mail: a.stefanska@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 34

Udostępnianie wizerunków muzealiów
Agata Rybińska, adiunkt
e-mail: a.rybinska@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 87

Biblioteka Naukowa

dr Maciej Majewski, kierownik
e-mail: dbn@muzeum.torun.pl

Marta Jankowska, kustosz
e-mail: m.jankowska@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 04

Renata Tecłaf, kustosz
e-mail: r.teclaf@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 04

 

Pracownia Multimedialna

Krzysztof Deczyński, główny specjalista ds. fotografii
e-mail: k.deczynski@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 47

 

Pracownia Digitalizacji

dr Maciej Majewski, kierownik

Anastasiia Syhlova, starszy referent

 

Specjalista ds. komunikacji

Hubert Smolarek
e-mail: h.smolarek@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 57 14

 

Dział Techniczny

Paweł Jabłoński, kierownik
e-mail: dt@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 50
kom. 663 289 998

Dział Promocji

e-mail: dp@muzeum.torun.pl

Justyna Laskowska, referent
e-mail: j.laskowska@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 89

Katarzyna Smorowińska, referent
Rezerwacje grupowe i obsługa ruchu turystycznego, publikacje, pamiątki
e-mail: rezerwacje@muzeum.torun.pl
tel. 56 656 70 87

Paweł Olkowski, referent
e-mail: p.olkowski@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 98

Specjalista ds. zabezpieczeń i OC
Inspektor Ochrony Danych

Tadeusz Tomoń
e-mail: t.tomon@muzeum.torun.pl
tel. 56 660 56 25