Muzeum Okręgowe w Toruniu

Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń
Sekretariat
Numer telefonu: 56 660 56 12
Adres e-mail: muzeum@muzeum.torun.pl

Dyrektor:
Aleksandra Mierzejewska
e-mail: a.mierzejewska@muzeum.torun.pl

Wicedyrektor ds. naukowych:
dr Magdalena Nierzwicka
e-mail: m.nierzwicka@muzeum.torun.pl

Wicedyrektor ds. organizacyjno-administracyjnych:
Agnieszka Tybus-Bugajska
tel. 56 660 56 28
e-mail: a.tybusbugajska@muzeum.torun.pl

Asystent dyrektora
Justyna Skibińska
tel. 56 660 56 45
e-mail: j.skibinska@muzeum.torun.pl

Radca Prawny
Magdalena Kietschke
tel. 56 660 56 67
e-mail: m.kietschke@muzeum.torun.pl

Dział Organizacyjno-Prawny
Specjalista ds. kadr: Anna Mazurska
tel. 56 660 56 22
e-mail: a.mazurska@muzeum.torun.pl

Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy: Mariusz Ruszkiewicz
tel. 56 660 56 27
e-mail: m.ruszkiewicz@muzeum.torun.pl

Dział Promocji
Kierownik: Marcin Zdanowski
tel. 56 660 56 10
e-mail: dp@muzeum.torun.pl

Dział Edukacji (organizacja zajęć edukacyjnych)
Kierownik: Justyna Matella
tel. 56 660 56 31
e-mail: de@muzeum.torun.pl

Dział Obsługi
Kierownik: Marzena Kibiłko
tel. 56 660 56 41
kom. 501 155 305
e-mail: do@muzeum.torun.pl

Dział Inwentaryzacji i Dokumentacji Muzealnej
Kierownik: dr Maciej Majewski
tel. 56 660 56 34
e-mail: didm@muzeum.torun.pl

Biblioteka Naukowa
Kierownik: dr Maciej Majewski
tel. 56 660 56 04
e-mail: dbn@muzeum.torun.pl

Dział Historii i Dziejów Miasta Torunia
Kierownik: dr Iwona Markowska
tel. 56 660 56 53
e-mail: dhdmt@muzeum.torun.pl

Dział Historii Toruńskiego Piernikarstwa
Kierownik: Małgorzata Mikulska-Wernerowicz
tel. 56 656 70 86
e-mail: dhtp@muzeum.torun.pl

Dział Archeologii
Kierownik: Leszek Kucharski
tel. 56 660 56 56
e-mail: da@muzeum.torun.pl

Dział Sztuki Polskiej i Europejskiej
Kierownik: Anna Kroplewska-Gajewska
tel. 56 660 56 33
e-mail: dspe@muzeum.torun.pl

Dział Kultur Pozaeuropejskich
Kierownik: dr Magdalena Nierzwicka
tel. 56 660 56 02
e-mail: dkp@muzeum.torun.pl

Dział Dom Mikołaja Kopernika
Kierownik: Michał Kłosiński
tel. 56 660 56 08
e-mail: dmk@muzeum.torun.pl

Dział Historii Twierdzy Toruń
Kierownik: dr Mirosław Giętkowski
tel. 56 660 57 05
e-mail: dhtt@muzeum.torun.pl

Dział Konserwacji
Kierownik: Alina Targowska
tel. 56 660 56 78
e-mail: dk@muzeum.torun.pl

Dział Techniczny
Kierownik: Paweł Jabłoński
tel. 56 660 56 50
kom. 663 289 998
e-mail: dt@muzeum.torun.pl

Pracownia Multimedialna
Specjalista: Krzysztof Deczyński
tel. 56 660 56 47
e-mail: k.deczynski@muzeum.torun.pl

Działalność wydawnicza
Justyna Nowak
tel. 56 660 56 89
e-mail: j.nowak@muzeum.torun.pl

Rezerwacje i obsługa ruchu turystycznego
Katarzyna Smorowińska
tel. 56 656 70 87
e-mail: rezerwacje@muzeum.torun.pl