Kolegium programowe Muzeum Okręgowego w Toruniu

Rolą Kolegium Programowego jest określenie założeń i kierunków działań wystawienniczych i merytorycznych w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Powołane w 2010, na czas nieokreślony, składa się wyłącznie z pracowników Muzeum. Zmiany w jego składzie lub zaprzestanie jego działalności wprowadzane są tylko i wyłącznie Zarządzenie Dyrektora Muzeum.

 

Mierzejewska Aleksandra – p.o. dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu

 

Bokiniec Ewa – kustosz dyplomowany

Kłosiński Michał – kustosz

Kroplewska-Gajewska Anna – starszy kustosz

Markowska Iwona – adiunkt muzealny

Matella Justyna – adiunkt muzealny

Mierzejewska Aleksandra – starszy kustosz/wicedyrektor ds. naukowych

Nierzwicka Magdalena – kustosz

Stefańska Alina – kustosz

Smolarek Hubert – starzy referent