Bezpłatny E-book „Na krańcach toruńskiego poligonu – badania archeologiczne Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 2015-2020

„Na krańcach toruńskiego poligonu – badania archeologiczne Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 2015-2020”  to publikacja autorstwa Beaty Bielińskiej-Majewskiej i Michała Jankowskiego, która towarzyszy wystawie czasowej pod tym samym tytułem.

Omawia ona wstępne wyniki i odkrycia dotyczące najnowszych badań przeprowadzonych na stanowisku nr 50 w Brzozie, gm. Wielka Nieszawka. Brzoza (dawniej Toruń-Rudak) to jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Kotlinie Toruńskiej i jeden z największych kompleksów osadnictwa datowanego na schyłkowy paleolit na Niżu Polskim, które położone jest na obrzeżach toruńskiego poligonu artyleryjskiego. To właśnie w tym miejscu znajdują się najstarsze ślady obecności i działalności człowieka w okolicach Torunia wiązane z „łowcami reniferów”.
Jest to rejon specyficzny ze względu na swoje walory przyrodnicze i wartość archeologiczną, który dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Gniewkowo i Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu został udostępniony do badań archeologicznych.

Wystawa powstała dzięki wsparciu finansowemu Nadleśnictwa Gniewkowo, Firmy Emtor Sp. z o. o., Narodowemu Centrum Nauki (Projekt NCN Opus 12, nr 2016/23/B/ST10/01067) oraz Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Toruniu.

Wersja PDF  publikacji do pobrania poniżej  ↓↓↓

>>> Na krańcach toruńskiego poligonu – badania archeologiczne Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 2015-2020