Rozpoczęcie ósmego sezonu badań wykopaliskowych prowadzonych na stanowisku nr 50 w Brzozie

Miło jest na poinformować, że 13 czerwca rozpoczął się ósmy sezon badań wykopaliskowych, prowadzonych przez Muzeum Okręgowe w Toruniu na stanowisku nr 50 w Brzozie, gm. Wielka Nieszawka. Jest to miejsce szczególne, gdzie znajdują się najstarsze ślady działalności człowieka w pobliżu Torunia, datowane na schyłek starszej epoki kamienia. O wynikach prowadzonych prace będzie oczywiście informować.

Prace archeologiczne w Brzozie

8 sezon badań wykopaliskowych, prowadzonych przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, na stanowisku nr 50 w Brzozie, fot. dr Beata Bielińska–Majewska

Prace archeologiczne finansowane są przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Muzeum Okręgowe w Toruniu. Dziękujemy Nadleśnictwu Gniewkowo, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu za udostępnienie terenu i całemu Zespołowi, który uczestniczy w badaniach oraz prof. Michałowi Jankowskiemu z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu za konsultacje. Pracami kieruje dr Beata Bielińska–Majewska z Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Prace archeologiczne w Brzozie

8 8 sezon badań wykopaliskowych, prowadzonych przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, na stanowisku nr 50 w Brzozie, fot. dr Beata Bielińska–Majewska

Prace archeologiczne w Brzozie

8 8 sezon badań wykopaliskowych, prowadzonych przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, na stanowisku nr 50 w Brzozie, fot. dr Beata Bielińska–Majewska