Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na renowację budynku przy ul. św. Jakuba 20a w Toruniu w ramach programu „Ochrona zabytków 2023”

Bardzo miło jest nam Państwa poinformować, że w ramach programu „Ochrona zabytków 2023” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Okręgowe w Toruniu zrealizowało prace budowlane w budynku przy ul. św. Jakuba 20a w Toruniu.

Fot. Archiwum MOT

W ramach przeprowadzonych działań, mających na celu stworzenia warunków przechowywania cennych obiektów muzealnych w budynku przy ul. św. Jakuba 20a wykonano izolację przeciwwilgociową zewnętrznej ściany wschodniej, od poziomu gruntu do fundamentów oraz wymieniono system rynien w całym budynku. Celem działań jest obniżenie stopnia zawilgocenia w piwnicach, co w konsekwencji ma zatrzymać postępującą degradację ścian tego niezwykle cennego budynku poklasztornego sióstr benedyktynek.

 

Tytuł Programu: Ochrona zabytków 2023

Beneficjent: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Nazwa zadania: Toruń, Klasztor sióstr Benedyktynek (XIV/XV: wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych i remont zniszczonych ścian zewnętrznych  budynku dawnego klasztoru.

Koszt ogółem: 473 877,70 zł

Współfinansowanie z MKIDN: 150 000,00 zł

Data podpisania umowy: listopad 2023.

Projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Ochrona zabytków 2023

 

__________________________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego