Konferencja naukowa „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje”

Muzeum Okręgowe w Toruniu przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów tworzy stałą platformę dyskursu i wymiany wiedzy, doświadczeń w zakresie funkcjonowania i zarządzania muzeami oraz opieki nad dziedzictwem historycznym, technicznym, naukowym i artystycznym. W sposób szczególny chcielibyśmy zwrócić uwagę na społeczną rolę instytucji muzealnych – stąd tytułowe relacje i narracje. Począwszy od 2022 roku, w cyklu dwuletnim, odbywać się będą konferencje naukowe, które w naszym zamierzeniu mają być rozbudowaną przestrzenią dyskusji i debat. Ich efekty publikowane będą w materiałach pokonfencyjnych (w latach nieparzystych, pomiędzy konferencjami).

W ramach pierwszej edycji konferencji, która odbędzie się w dn. 20-22 kwietnia 2022 r., zaprezentowane zostanie niemal czterdzieści (program konferencji) wystąpień w ramach dwóch głównych grup tematycznych: narracji – związanej ze sposobami budowania przez muzea wypowiedzi i opowieści, w szczególności poprzez wystawy czy działania edukacyjne, a także podjęcie dyskursu o roli, formie i zakresie aktywności cyfrowej muzeów; relacji – zarówno w stosunku do publiczności muzealnej, jak i do przestrzeni, otoczenia gospodarczego i środowiska, w jakim funkcjonują muzealnicy. W sposób szczególny pragniemy rozmawiać o zagadnieniach odpowiedzialności społecznej muzeów, muzeum rozszerzonego (the Extended Museum), muzeum przedsiębiorczego oraz ekomuzeum.

_______________________

Konferencja Nowoczesne muzeum – relacje i narracje została objęta patronatem honorowym: Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego i Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego oraz auspicjami: Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej oraz Forum Edukatorów Muzealnych.

_______________________

Termin:
20.04 – 22.04.2022 r.

Miejsce:
Ratusz Staromiejski w Toruniu

Wydarzenie towarzyszące konferencji:
Warsztat „Design Thinking – rozwiązania oparte na słuchaniu” 
Cel główny: Zainspirowanie uczestników do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w oparciu o potrzeby grupy docelowej.
Korzyści: Uczestnicy otrzymują narzędzia do samodzielnego poszukiwania i projektowania innowacyjnych rozwiązań, które mogą zastosować (wybiórczo i/albo całościowo) w tworzeniu narracji wystawienniczych i relacji muzeum – odbiorca. W ramach warsztatu doświadczają jak ważne jest budowanie w sobie postawy empatii, która jest kluczowa dla zrozumienia realnych potrzeb odbiorców projektowanych rozwiązań.
Liczba osób: 10-14 (minimalna liczba osób – 10)
Termin: 22.04.2022, godz. 14.30 – 17.00 (2,5 h)

Nocleg:
Wszyscy uczestnicy konferencji (którzy zdecydowali się na pakiet z noclegiem) zakwaterowani zostaną w Hotel Mercure Toruń Centrum.

_______________________

Sekretariat konferencji:
Justyna Skibińska, asystent dyrektora, tel. 56 660 56 45
Marcin Zdanowski, kustosz, tel. 56 660 56 10
kontakt: konferencja@muzeum.torun.pl
Zgłoszenie chęci udziału w konferencji jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU KONFERENCJI.

_______________________

Rada Naukowa konferencji

1. Piotr Górajec – Prezes Stowarzyszenia Forum Edukatorów Muzealnych, Zastępca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

2. Paweł Jaskanis – Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

3. Dr hab. Hubert Kowalski – Prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

4. Dr Jan Maćkowiak – Dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

5. Aleksandra Mierzejewska – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

6. Dr Michał Niezabitowski – Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Dyrektor Muzeum Krakowa

7. Waldemar Rataj – Dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

8. Dr hab. Zbigniew Tucholski, prof. PAN – Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk

9. Dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK – Prezes Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, reprezentant Polskiego Komitetu Narodowego ICOM

_______________________

Konferencja naukowa pt. „Nowoczesne muzeum – relacje i narracje” organizowana jest przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz przy dofinansowaniu przez Gminę Miasta Toruń.

_______________________

Organizator:

 

Przy wsparciu:

 

Wydarzenie zostało dofinansowane przez Gminę Miasta Toruń

 

Patronat honorowy:

Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr Gliński

 

Pod auspicjami:

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy:

 

 

Logo Towarzystwa Naukowego w Toruniu