Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

Coroczny projekt promujący zagadnienia sztuki, kultury materialnej i muzealnictwa wśród dzieci i młodzieży, będący swoistym konkursem prac na temat wrażeń i odczuć związanych z wizytą w muzeum i obcowaniem z jego zasobami.

Information
metryczka
Regulamin MPM ang. 2019
Regulamin MPM wersja polska 2019