Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

Moja Przygoda w Muzeum” to międzynarodowy projekt realizowany od ponad 40 lat, w który włączają się instytucje kulturalne i oświatowe na całym świecie (m. in. muzea, galerie, szkoły, domy kultury, placówki integracyjne). Przeprowadzają one etapy regionalne i przysyłają na finał do Muzeum Okręgowego w Toruniu wyselekcjonowane prace plastyczne, których tematem jest wizyta w muzeum. Spośród nadsyłających prace wybierani są laureaci – ok. 150 osób, które kwalifikują się do międzynarodowej wystawy konkursowej. Spośród tych osób, w  pięciu kategoriach wiekowych i kategorii osób z niepełnosprawnością, jury złożone ze specjalistów przyznaje nagrody, uzupełnione o laureatów wyłonionych w plebiscycie publiczności. W trakcie trwania wystawy, zwiedzający mogą głosować na prace plastyczne, które ich zdaniem powinny zostać nagrodzone. Równolegle prowadzone jest głosowanie internetowe. Przyznawane są również nagrody dla nauczycieli – opiekunów plastycznych laureatów.

Celem projektu jest rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczniów oraz stymulowanie ich rozwoju intelektualnego i emocjonalnego poprzez różnorodne formy działań twórczych, kształtowanie u młodych odbiorców postawy aktywnego odbioru dzieł sztuki. Istotne jest także pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych różnego typu. Multikulturowość i uniwersalizm projektu wpływają na kształtowanie wśród uczestników postaw poszanowania i tolerancji dla innych kultur i tradycji oraz na wzrost integracji międzynarodowej.

 

W związku z przedłużającym się stanem pandemii COVID-19 oraz niepewnymi rokowaniami co do dalszego jej rozwoju w kolejnych miesiącach, stosownie do najnowszych wytycznych dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w trosce o Państwa zdrowie, z ogromną przykrością musimy poinformować o odwołaniu tegorocznych (2020) Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”.

Liczymy, że ta nieplanowana przerwa w realizacji naszego Projektu nie zawiesi Państwa działań artystycznych i rozwijania pasji, a zaowocuje oryginalnymi pomysłami i ciekawymi pracami plastycznymi, o czym będziemy mogli przekonać się w przyszłym roku, podczas organizacji kolejnych Spotkań. Życzymy dużo zdrowia i radości podczas działań twórczych.

Za zaistniałe niedogodności serdecznie przepraszamy.