Romantyczny pozytywizm – sylwetki bohaterów

Zakończyliśmy co prawda cykl sobotnich spotkań w ramach projektu „Romantyczny pozytywizm – działalność patriotyczna ziemiaństwa polskiego w Prusach Zachodnich w 2. poł. XIX wieku”, ale każdy, kto ma ochotę zapoznać się z życiorysami naszych bohaterów może sięgnąć do prezentacje w wersji PDF.

>> >1 – Ludwik Slaski (Ślaski)

>> >2 – Ignacy Łyskowski

>>>3 – Zygmunt Alfons Działowski

>>>4 – Michał Leon Sczaniecki

>>>5 – Adam hr. Sierakowski

Prezentacje ze spotkań w ramach projektu „Romantyczny pozytywizm” dostępne są na zasadach licencji CC BY-NC-S.A. 4.0  /https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl/

 Wolno:

  • Dzielenie się — kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie
  • Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu

Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany . Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania prze licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.
  • Użycie niekomercyjne — Nie należy wykorzystywać utworu do celów komercyjnych
  • Na tych samych warunkach — Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.
  • Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

 

Projekt „Romantyczny pozytywizm” dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.