Lato z Kolekcją Archeologiczną Towarzystwa Naukowego w Toruniu – KONKURS

Obchodzimy w tym roku 145. rocznicę utworzenia Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Dla toruńskiej nauki i kultury to ważny jubileusz, dlatego pragniemy przybliżyć Państwu jedną z najcenniejszych i najliczniejszych kolekcji archeologicznych powstałych w Polsce w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku zgromadzoną w Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, który potrwa prawie całe lato. Począwszy od 3 lipca 2020 roku do 28 sierpnia w każdy piątek na naszym facebookowym profilu ukazywać się będą posty prezentujące wybrane zabytki z katalogu „Kolekcja archeologiczna Muzeum TNT w zbiorach MOT”. Aby wziąć udział w naszej zabawie wystarczy pobrać z muzealnej strony internetowej (https://muzeum.torun.pl/biblioteka-naukowa/ lub https://muzeum.torun.pl/aktualnosci/bezplatny-e-book-kolekcja-archeologiczna-muzeum-towarzystwa-naukowego-w-toruniu-w-zbiorach-muzeum-okregowego-w-toruniu/) bezpłatną wersję PDF wydawnictwa „Kolekcja archeologiczna Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu” i odnaleźć w nim każdy z prezentowanych w wakacyjne piątki zabytków. W odpowiedzi wysłanej na adres p.guzynski@muzeum.torun.pl należy podać numer pytania, nazwę miejscowości, z której  pochodzi dany zabytek lub zabytki, numer bądź numery inwentarza muzealnego MOT (punkt 5 noty katalogowej) oraz imię i nazwisko. W tytule e-maila prosimy wpisać „Konkurs TNT”. Odpowiedzi przyjmujemy do dnia 4 wrzenia 2020 r. włącznie. Konkursowe e-maile można wysyłać co tydzień bądź rzadziej, najważniejsze by podać dziewięć dobrych odpowiedzi, które będą przepustką do wylosowania nagrody – jednego z dziesięciu egzemplarzy katalogu „Kolekcja archeologiczna Muzeum TNT…” w wersji drukowanej z wpisaną imienną dedykacją.

Zapraszamy do zabawy wszystkich, ale szczególną zachętę kierujemy do sympatyków Muzeum Okręgowego w Toruniu, pasjonatów archeologii oraz Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Szczegółowy regulamin naszego konkursu znajdą Państwo poniżej.

 

Piotr Gużyński
Dział Acheologii MOT

 

Regulamin konkursu „Lato z kolekcją archeologiczną Towarzystwa Naukowego w Toruniu”

 1. Organizatorem konkursu „Lato z kolekcją archeologiczną Towarzystwa Naukowego w Toruniu” zwanego dalej Konkursem jest Muzeum Okręgowe w Toruniu (MOT).
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy MOT oraz członkowie ich rodzin.
 3. Konkurs odbywa się w terminie od 3 lipca do 4 września 2020 r.
 4. Konkurs zawiera dziewięć pytań, które będą publikowane na profilu MOT portalu Facebook we wszystkie piątki lipca i sierpnia 2020 roku.
 5. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
  1. Pobrać bezpłatną wersję PDF wydawnictwa „Kolekcja archeologiczna Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu – Katalog”. Plik do pobrania znajduje się pod adresem: https://muzeum.torun.pl/biblioteka-naukowa/ lub https://muzeum.torun.pl/aktualnosci/bezplatny-e-book-kolekcja-archeologiczna-muzeum-towarzystwa-naukowego-w-toruniu-w-zbiorach-muzeum-okregowego-w-toruniu/
  2. Odnaleźć w w/w publikacji każdy zabytek prezentowany w ramach konkursu, ustalić miejscowość, z której pochodzi oraz jego numer(y) inwentarza MOT.
  3. Przesłać zgłoszenie e-mailowe na adres p.guzynski@muzeum.torun.pl zawierające:
 • temat – „Konkurs TNT”.
 • Numer pytania i odpowiedź w postaci nazwy miejscowości i numeru inwentarza MOT odpowiadające zabytkowi, którego dotyczy pytanie.
 • Imię i nazwisko osoby biorącej udział w Konkursie.
 • Scan lub zdjęcie podpisanego formularza zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku (załączknik nr 1 do niniejszego regulaminu) – dotyczy laureatów konkursu (dosyłane po losowaniu nagród).
 1. W konkursie uwzględnione będą wszystkie zgłoszenia nadesłane od 3 lipca do 4 września 2020 r. Pojedyncze zgłoszenie może zawierać odpowiedzi na jedno lub więcej pytań, a ważność zgłoszenia nie zależy od ilości przesłanych e-maili.
 2. Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden komplet odpowiedzi.
 3. Osoby, które przyślą prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe wezmą udział w losowaniu 10 egzemplarzy drukowanej wersji Katalogu z imienną dedykacją.
 4. Losowanie nagród będzie miało miejsce w MOT między 7 a 11 wrzenia 2020 r.
 5. Wyniki losowania zostaną podane na profilu MOT portalu Facebook.
 6. Laureaci o wygranej zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną, tą drogą zostanie również uzgodniony sposób odbioru nagród.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od losowania w przypadku, gdy liczba osób, które prawidłowo odpowiedzą na wszystkie pytania konkursowe będzie mniejsza lub równa 10.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby nagrodzonych osób od 10 do 30%.