Bezpłatny E-book „Kolekcja Archeologiczna Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu”

Kilka lat temu pracownicy Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu podjęli działania prowadzące do stworzenia katalogu dokumentującego obecny stan kolekcji archeologicznej Muzeum TNT. Zakres prac obejmował konserwację zabytków archeologicznych i metryczek Muzeum TNT, badania proweniencyjne, kwerendę archiwaliów i weryfikację chronologii. Owocem tych prac jest wydawnictwo „Kolekcja archeologiczna Muzeum Towarzystwa naukowego w Toruniu w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu. Katalog”. Prezentujemy w nim ponad tysiąc zabytków archeologicznych datowanych od neolitu po średniowiecze. Pochodzą one z ponad 120 miejscowości zlokalizowanych głównie na terenie byłych Prus Królewskich (obecnie województwa kujawsko-pomorskie i pomorskie). Pojedyncze zabytki pochodzą z terenów województw: wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego, a także z Łotwy. Katalog jest bogato ilustrowany fotografiami znakomitej większości zabytków, w tym urn twarzowych będących niewątpliwie ozdobą kolekcji. Dodatkową atrakcję stanowią archiwalne metryczki Muzeum TNT pochodzące z końca XIX i początków XX wieku, które pieczołowicie odrestaurowane, są w taki sposób publikowane po raz pierwszy. Udało się nam również w dużym stopniu przyporządkować do zabytków numery inwentarzowe Muzeum TNT. Wartą zauważenia jest też grupa zabytków nosząca ślady działań konserwatorskich podejmowanych w XIX wieku, jak też gipsowe kopie narzędzi kamiennych i krzemiennych, których oryginały znajdowały się w innych kolekcjach muzealnych bądź prywatnych zbiorach.

Wersja PDF  publikacji do pobrania poniżej  ↓↓↓

>>> Kolekcja Archeologiczna Muzeum Towarzystwa Naukowego w Toruniu w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu