Wystawa „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus Mikołaja Kopernika” przedłużona do 14 maja 2023 r.

W związku z dużym zainteresowaniem wystawa „Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus Mikołaja Kopernika” została przedłużona do 14 maja br. Ekspozycja prezentowana jest w Ratuszu Staromiejskim. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, jest to jedyna taka okazja, aby zobaczyć pierwsze, ale również drugie i trzecie wydania „De revolutionibus orbium coelestium” w jednym miejscu.

Ekspozycja, podejmując temat „De revolutionibus orbium coelestium” i jego późniejszej recepcji, powstała w oparciu o pięć chronologicznie i tematycznie powiązanych części, z których najważniejsza to pokaz trzech najwcześniejszych wydań „De revolutionibus…”: Norymberga 1543, Bazylea 1566, Amsterdam 1617. Pozostałe części, które tworzą wystawę to Dzieła przedkopernikańskie, stanowiące fundament badań Kopernika, Dzieła pokopernikańskie, prezentujące recepcję jego odkrycia wśród późniejszych uczonych. Uwzględnione zostały także późniejsze i współczesne wydania „De revolutionibus…” aż do XXI w. Pokaz zabytków piśmiennictwa dopełnia bogaty wybór ikonografii kopernikańskiej w formie ekspozycji grafiki z okresu od XVI do XX w.

Ekspozycja przygotowana została przez cztery instytucje: Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu i Archiwum Państwowe w Toruniu.

Zobacz jedną z najbardziej znanych książek naukowych świata!
Zapraszamy serdecznie!

 

Fot. K. Deczyński

 

Fot. K. Deczyński

 

Fot. J. Laskowska

 

Fot. N. Golińska

 

Fot. N. Golińska

____________________

Czas trwania wystawy: 22.02.2023 – 14.05.2023

Miejsce wystawy: Ratusz Staromiejski w Toruniu, Sala Królewska, hol przed Salą Królewską

Organizatorzy wystawy: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna –Książnica Kopernikańska w Toruniu, Archiwum Państwowe w Toruniu

Merytoryczne przygotowanie wystawy: Magdalena Awianowicz (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu), Marta Czyżak (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu), Elżbieta Hudzik (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu), Michał Kłosiński (Muzeum Okręgowe w Toruniu), Liliana Lewandowska (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu), Andrzej Mycio (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu), Krzysztof Nierzwicki (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu), Anna Wronka (Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu)

Opieka konserwatorska: Oddział Konserwacji i Zabezpieczenia Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, Pracownia Ochrony Zbiorów Książnicy Kopernikańskiej, Dział Konserwacji Muzeum Okręgowego w Toruniu

Kurator wystawy z ramienia Muzeum Okręgowego w Toruniu: Michał Kłosiński

Oprawa plastyczna: Krzysztof Białowicz

Wystawie towarzyszy katalog: Ze wszech ksiąg najbardziej godna przeczytania… Wokół De revolutionibus, Katalog wystawy w Muzeum Okręgowym w Toruniu, Wydawnictwo UMK, Toruń 2023

 

Autor: Monika Bojarska