Wystawa „Królewskie miasto – trzy stulecia przemian kultury artystycznej Torunia (1454-1793). Wystawa na 160-lecie Muzeum Okręgowego”

Toruń w okresie od XV do XVIII wieku był jednym z ważniejszych centrów artystycznych w ówczesnej Polsce, stąd też w mieście znajduje się wiele unikatowych obiektów o niespotykanej ikonografii czy tematyce – m.in. malarstwo, ołtarze, epitafia, prospekty organowe, rzeźby oraz wyjątkowej klasy architektura. Służyły one nie tylko umacnianiu wiary, ale również podkreślały rangę miejscowego patrycjatu, nobilitując tym samym pozycję miasta w Koronie. W powstających tu artefaktach inspirowano się najczęściej dziełami warsztatów gdańskich, równocześnie do dekoracji stosując popularne w tym czasie wzory graficzne, niejednokrotnie czerpiąc z najlepszej tradycji sztuki europejskiej. Toruń był miejscem produkcji niezliczonej ilości przedmiotów codziennego użytku. Warsztaty toruńskie prezentowały wyroby najwyższej klasy, z których wiele jest arcydziełami sztuki złotniczej i dowodem maestrii swoich autorów. Liczne dzieła sztuki wypełniały codzienne przestrzenie – domów, kościołów i innych budynków użyteczności publicznej – zaspokajając wysublimowane gusta swoich mecenasów i stając się świadkiem nowej, rodzącej się epoki.

Zorganizowana z okazji 160–lecia istnienia muzeum wystawa prezentuje miasto jako ośrodek ukształtowany na wielu płaszczyznach, którego codzienność dopełniało życie artystyczne i naukowe rozwinięte na bardzo wysokim poziomie. Toruń ukazany został jako ośrodek artystyczno-naukowy, od czasów swojego największego rozkwitu, aż po upadek spowodowany wojną północną. Wystawa uwypukla ważne elementy kształtujące kulturalny i ekonomiczny krajobraz miasta: jego symbole (herb, pieczęć, własne monety, przywileje), naukę (Gimnazjum Akademickie, Kolegium Jezuickie, szkoły parafialne), władze miejskie, dzieła sztuki i ich mistrzów, życie gospodarcze (cechy rzemieślnicze, akta cechowe, pieczęcie cechowe, handel, jarmarki), a wszystkie te zagadnienia zostaną ukazane w kontekście życia patrycjusza toruńskiego z jednej strony oraz zwykłego rzemieślnika – z drugiej.

Dzięki podjętej współpracy z wieloma instytucjami toruńskimi, ogólnopolskimi, wsparciem otrzymanym od jego Ekscelencji ks. bp. Wiesława Śmigla oraz od licznych parafii, eksponujemy wybitne dzieła artystów doby nowożytnej. Niemało z nich zostało wystawionych po raz pierwszy. Prezentowane zabytki wpisane zostały w historyczno-kulturowy krajobraz obszaru polskich Prus Królewskich ze szczególnym uwzględnieniem Torunia.

Szymon Stenka

 

Bezpłatny katalog niniejszej ekspozycji, w formie e-booka, znajdziecie Państwo W TYM miejscu.

Animację rekonstruującą sceny z życia mieszczan toruńskich z okresu XV-XVIII w. znajdziecie Państwo W TYM miejscu.

Królewskie miasto – trzy stulecia przemian kultury artystycznej Torunia (1454-1793). Wystawa na 160-lecie Muzeum Okręgowego
Ratusz Staromiejski
Wystawa czynna: 2 października 2021 – 28 listopada  2021
Wernisaż: 1 października, godzina 17:30
Kuratorzy: dr Michał Kurkowski, Katarzyna Pietrucka, Szymon Jan Stenka