SEMINARIUM NAUKOWE z okazji 160-lecia Muzeum Okręgowego w Toruniu pt. „KRÓLEWSKIE MIASTO trzy stulecia przemian kultury artystycznej Torunia 1454 – 1793”

24 listopada 2021 r. Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego wszystkie osoby interesujące się historią Torunia i ceniące dorobek artystyczny naszych przodków na seminarium naukowe zorganizowane z okazji jubileuszu 160-lecia istnienia instytucji.

Seminarium towarzyszy wystawie pt. „KRÓLEWSKIE MIASTO trzy stulecia przemian kultury artystycznej Torunia 1454 – 1793”.


PROGRAM

14.00 – Aleksandra Mierzejewska – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu
Otwarcie seminarium i powitanie uczestników

14.10 – prof. dr hab. Krzysztof Mikulski
Społeczeństwo Torunia XVI-XVIII w.

14.40 – dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK
Sztuka jako istotny element kształtowania się wczesnonowożytnego Torunia

15.10 – dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK
Historia malarstwa w nowożytnym Toruniu

15.40 – Aleksandra Mierzejewska / dr Iwona Markowska
Dzieje Muzeum Okręgowego w Toruniu

 

Plakat z programem reklamujący seminarium naukowe.

 

Ekspozycja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2021”.