Prace konserwatorskie w Domu Kopernika wraz z modernizacją wystawy

Tytuł Projektu: Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – II etap.

Beneficjent: Gmina Miasta Toruń

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”
Działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”

Zadania realizowane przez Muzeum, jako Partnera:

Zadanie: „Prace konserwatorskie w Domu Kopernika wraz z modernizacją wystawy.”

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 14.745.695,12 zł
Kwota dofinansowania: 9.848.574,59 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zadanie realizowane w latach: 2016 – 2018

Opis zadania:

Rewitalizacja objęła dwie kamienice przy ul. Kopernika, znajdujące się pod numerami 15 i 17. Zmianie uległa ekspozycja stała. Dom Mikołaja Kopernika stał się teraz muzeum poświęconym nie tylko osobie astronoma i jego rodzinie oraz życiu w średniowiecznym Toruniu, ale także opowieścią o kosmosie, rozwoju nauki, odkryciach geograficznych, dążeniu do wiedzy. Ekspozycja jest nowoczesna i w pełni interaktywna, z audioprzewodnikami, aplikacją mobilną, rozszerzoną rzeczywistością oraz licznymi multimediami i filmami  w technice 4D opowiadającymi m.in. losy Mikołaja Kopernika i jego rodziny czy historię badań kosmosu.

Zaadaptowano również niedostępne do tej pory dla zwiedzających poddasze i odsłonięto więźbę dachową. Pojawiły się także liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, jak zamontowana od strony podwórza winda czy specjalnie przystosowane toalety.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii nie ma na celu odebrania pierwszeństwa zabytkowej strukturze jednak dają one nową jakość w prezentowaniu treści historycznych. Dlatego pomieszczenia łączą w sobie nowoczesność tam, gdzie to możliwe, i tradycję tam, gdzie to konieczne. Z tego też względu np. zostały zachowane Wielka Sień, a także kąt kuchenny, jako charakterystyczne elementy hanzeatyckiego domu składu.

Z nowych elementów, które pojawiły się w Domu Mikołaja Kopernika po modernizacji wymienić należy przede wszystkim m.in.:

– informacyjną, interaktywną ścianę multimedialną przy wejściu, która pozwoli m.in. na zapoznanie się z układem ekspozycji

– sala ekspozycyjne, m.in. sala prezentująca astronomię w czasach przedkopernikańskich, sala poświęcona narodzinom nawigacji i odkryciom geograficznym, sala edukacyjna, kantor kupca czy wnętrze kamienicy z przełomu XVI i XVII wieku.

– zewnętrzną windę od strony podwórza przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych