Usługi fotograficzne

Muzeum Okręgowe w Toruniu oferuje szereg usług fotograficznych, m.in. sesje w różnych oddziałach, wykonywanie odbitek fotograficznych z materiału archiwalnego, skanowanie, filmowanie ekspozycji.

Cena sesji fotograficznej – 850 zł

Wykonanie jednej odbitki fotograficznej z materiału archiwalnego muzeum*:

Format Cena
9×13, 10×15 5,00 zł
13×18 10,00 zł
15×21 15,00 zł
18×24 25,00 zł
20×25 50,00 zł
24×30 100,00 zł
30×40 150,00 zł

Wykonanie skanowania ze wstępną korektą zdjęcia lub negatywu*:

rozdzielczość do 150 dpi 10,00 zł
rozdzielczość od 151 do 300 dpi 20,00 zł
rozdzielczość od 301 dpi 30,00 zł

Wykonanie fotografii cyfrowej*:

do celów naukowych 100,00 zł
dla zastosowań komercyjnych 200,00 zł
pakiet naukowy (przy zakupie powyżej 5 zdjęć) 50,00 zł/szt.

Dla usług fotografii analogowej (negatywy i diapozytywy) ceny i warunki wykonania będą każdorazowo ustalanie indywidualnie przez dyrekcję.
Prawo do jednorazowej publikacji fotografii:
Rozpowszechnianie fotografii poza Internetem.

wydawnictwa naukowe 70,00 zł
wydawnictwa komercyjne 200,00 zł
wydawnictwa reklamowe opłata ustalona indywidualnie przez Dyrektora

Publikacja fotografii w Internecie (przy zachowaniu następujących warunków: rozdzielczość do 150 dpi, umieszczenie linku do strony muzeum):

w formie informacji turystycznej 70,00 zł
dla zastosowań komercyjnych 350,00 zł

Filmowanie ekspozycji – opłata ustalona indywidualnie przez dyrekcję.

Usługi nie wyszczególnione w cenniku mogą być wykonywane na podstawie odrębnej umowy, która określi ich zakres i cenę. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dużą skalą trudności lub w stosunku do usług wykonywanych w terminie ekspresowym, ustalone ceny mogą wzrosnąć do 300% stawki.