Usługi archeologiczne

Muzeum Okręgowe w Toruniu dysponując wykształconą i doświadczoną kadrą archeologów, oferuje wykonywanie różnych prac archeologicznych, takich jak prowadzenie nadzorów, wyprzedzających lub ratowniczych badań wykopaliskowych. Pracownicy Działu Archeologii uczestniczyli w licznych tego rodzaju badaniach, np. przy budowie oczyszczalni ścieków w Toruniu, przy inwestycjach w Toruniu (m.in. „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013”), przy budowie autostrady A1, remontach Placu Rapackiego, Wałów gen. Sikorskiego i wielu innych.

Zainteresowanych usługami archeologicznymi zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. (56) 660 56 59 lub (56) 660 56 56 oraz mailowo da@muzeum.torun.pl.