Misterium Słońca. Kopernik, syn renesansu

Muzeum Okręgowe w Toruniu już od 9 września br. zaprasza na wystawę pt. „Misterium Słońca. Kopernik, syn renesansu”, która uświetni obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Ekspozycja ta, będąca efektem współpracy Muzeum Okręgowego w Toruniu z wieloma znaczącymi instytucjami kultury zarówno z Polski, jak i z Europy, stanie się bez wątpienia godnym najwyższej uwagi wydarzeniem wystawienniczym Roku Kopernikańskiego 2023.

Autor: J. Nawrocki

Tematem ekspozycji będzie wpływ młodzieńczych podróży Mikołaja Kopernika do Italii na jego późniejsze dokonania. Podróż do Włoch, w której symboliczną granicę stanowił górski masyw Alp, była ważnym elementem krystalizowania się europejskiej tożsamości. Wystawa opowiadająca o toruńskim uczonym, studencie bolońskiego i Padewskiego Uniwersytetu, znaczącej postaci okresu odrodzenia, będzie również próbą opisania archetypicznego w kulturze europejskiej przenikania się i wzajemnej inspiracji kultury „północy” z kulturą „południa”. Pomiędzy „północą” a „południem” zawsze istniała pewnego rodzaju rywalizacja, ale zarazem chęć wzajemnego poznawania się i czerpania doświadczeń.

Wnętrza muzeum, kopernik

Fot. Krzysztof Deczyński

Już od czasów starożytnych za sprawą szlaku handlowego rozwijała się intensywna wymiana gospodarcza. W czasach późniejszych, w średniowieczu i latach nowożytnych, kontakty te ewoluowały w różnych kierunkach, począwszy od świata artystycznego, a skończywszy na naukowej wymianie akademickiej. Pochodzący z Torunia młody przedstawiciel północnoeuropejskiego mieszczaństwa, szuka inspiracji i natchnienia w południowej Italii. Mikołaj Kopernik, podobnie jak Albrecht Dürer i wiele innych wybitnych postaci przełomu XV i XVI w., podejmuje edukację na włoskich uczelniach i praktykuje u włoskich mistrzów. Jeżeli Dürer szuka kontaktu z artystami skupionymi wokół warsztatu Giovanniego Belliniego, to Kopernik terminuje i prowadzi obserwacje u starszego mentora Domenico Marii Navarry. Obaj czerpią pełnymi garściami z włoskich doświadczeń doskonale odnajdując się w tym inspirującym i niewyczerpanym tyglu kulturalnym.

wnętrze muzeum, wystawa

Fot. Krzysztof Deczyński

Wystawa w Muzeum Okręgowym w Toruniu będzie opowiadać o Koperniku, ukazując renesansowe bogactwo sztuki włoskiej, niezmierzoną mozaikę kultur obszaru Veneto i Emilii-Romanii. Znajdą się na niej znaczące dzieła malarstwa, grafiki i rzemiosła artystycznego powstałe na terenie Italii pomiędzy XV, a XVI w. Od września do listopada w toruńskim Ratuszu Staromiejskim zagości niemal 650 eksponatów z uznanych muzeów i instytucji z Polski i Europy m.in. z Zamku Królewskiego w Warszawie, z Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Archiwum Państwowego w Gdańsku, Biblioteki Apostolskiej w Watykanie, Biblioteki Uniwersytetu w Uppsali, Galerii Narodowej we Lwowie czy z Galerie dell’Accademia w Wenecji.

wystawa muzealna

Fot. Krzysztof Deczyński

Na wystawie zostaną zaprezentowane obrazy, rysunki i grafiki takich artystów, jak: Cima de Conegliano, Marco Basaiti, Benedetto Coda, Innocenzo Francucci da Imola, Andrea Mantegna, Giorgio Bonola, Carlo Urbino, czy Albrecht Dürer. Szczególne miejsce na ekspozycji wypełni mit antycznego Apolla.

wystawa muzealna

Fot.Krzysztof Deczyński

Na wystawie nie zabraknie również dokumentów, rękopisów, inkunabułów i starodruków ściśle związanych z osobą Mikołaja Kopernika, kilka pisanych jego własną ręka. Wielką atrakcją wystawy będzie chwilowy powrót do Polski bezcennych zabytków, będących dawniej własnością astronoma, a na co dzień przechowywanych w szwedzkiej bibliotece w Uppsali.

wystawa muzealna

Fot. Krzysztof Deczyński

W końcu ekspozycji będzie towarzyszyć bogata prezentacja ikonografii kopernikańskiej, a wiele obrazów przedstawiających uczonego będzie pokazana w Torunia po raz pierwszy. Jednym słowem, zapowiada się spotkanie z wielkim uczonym, miłośnikiem Italii na tle arcydzieł sztuki włoskiego odrodzenia.

Portret Mikołaja Kopernika

Fot. K. Deczyński

O szczegółach prac nad wystawą będziemy informować na bieżąco. Zapraszamy do śledzenia informacji na temat realizacji tego niezwykłego przedsięwzięcia w mediach społecznościowych, w szczególności profilu wystawy „Misterium Słońca. Kopernik, syn renesansu” na platformie Facebook [LINK TUTAJ] oraz Instagram: [LINK TUTAJ]

Wystawa oraz wydarzenia i wydawnictwa jej towarzyszące odbędą się w ramach Światowego Kongresu Kopernikańskiego planowanego w ramach obchodów rocznicowych w Toruniu we wrześniu 2023 r.

 

Instytucje użyczające obiekty na wystawę:

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

Muzeum Okregowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszcz

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Parafia Wniebowzięcia NMP we Fromborku

PAN Biblioteka Gdańska

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Archiwum Państwowe w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej

PAN Biblioteka Kórnicka Zamek Królewski na Wawelu

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

Fototeka Lanckorońska PAU

Muzeum Narodowe w Krakowie

Biblioteka Książąt Czartoryskich oddział Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius w Krakowie

Archiwum i Biblioteka Kapituły Katedralnej w Łowiczu

Muzeum Sztuki w Łodzi

Parafia Ewangelicka pw. Św. Krzyża w Nidzicy

Muzeum Powiatowe w Nysie

Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

Biblioteka WSD Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie

Muzeum Archidiecezji Warmińskiej im. bpa J. Obłąka w Olsztynie

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Muzeum Diecezjalne w Płocku

Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu

Muzeum Diecezjalne w Toruniu

Archiwum Państwowe w Toruniu

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Muzeum Narodowe w Warszawie

Zamek Królewski w Warszawie

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Muzeum Diecezjalne we Włocławku

Львівська Національна Галерея Мистецтв імені Бориса Возницького

Uppsala Universitetsbibliotek

Biblioteca Apostolica Vaticana

Gallerie dell’Accademia di Venezia

______________

Wydarzenie: Misterium Słońca. Kopernik, syn renesansu

Miejsce: Ratusz Staromiejski w Toruniu

Termin: 9 września 2023 – 12 listopada 2023

Kurator wystawy: kustosz Domu Mikołaja Kopernika – Michał Kłosiński z zespołem

______________

Projekt: Jacek Nawrocki

______________

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

______________

Wystawa ,,Misterium Słońca. Kopernik, syn renesansu” dofinansowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury i programu „Wspieranie działań muzealnych”, którego celem jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych. Całkowita wartość zadania wynosi 1 062 168,82 zł, w tym kwota 360 000,00 zł to środki pochodzące z Funduszu promocji Kultury i programu ,,Wspieranie działań muzealnych”. Więcej informacji: [LINK TUTAJ]

Projekt został wsparty ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gminy Miasta Toruń.

Organizatorem wystawy jest Muzeum Okręgowe w Toruniu.

Partnerem głównym wystawy jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. 

Partnerem wystawy jest Miasto Toruń.

______________

Patronat honorowy nad wystawą objęły następujące instytucje oraz osoby je reprezentujące:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
prof. Piotr Gliński

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki

Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

Ambasador Włoch w Polsce
Jego Ekscelencja Luca Franchetti Pardo

______________

Organizator wystawy:

Muzeum Okręgowe w Toruniu jest samorządową instytucją kultury,
której organem założycielskim jest Gmina Miasta Toruń

 

Partner główny wystawy: 

 

Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

______________

Partner wystawy:

 

Dofinansowano z budżetu Gminy Miasta Toruń

______________

 

______________

Patroni medialni wystawy:

 

 

 

Mecenas wystawy: 

Sponsor wystawy:

______________

 

Autorka: Monika Bojarska