Zaproszenie do udziału w XLIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

Zachęcamy do udziału w XLIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”, którego celem jest rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży oraz pogłębienie wiedzy o muzeach.

Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące warunki:

# Zapoznać się z regulaminem konkursu    Regulamin MPM 2022

# wypełnić formularz dla rodzica uczestnika https://forms.gle/JscZBhmVLW8rdMDo8

# wypełnić formularz dla opiekuna plastycznego uczestnika https://forms.gle/44EQxxcMBmGSPcsj6

Przeżyjmy swoją przygodę w muzeum!