Shini–e – japońska forma upamiętnienia wybitnych artystów

W zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu znajdują się dwa drzeworyty autorstwa Utagawy Kunisady, przedstawiające wybitnych aktorów teatru kabuki – Matsumoto Kōshirō V i Onoe Kikugorō IV. Grafiki te należą do gatunku shini-e – czyli obrazów upamiętniających po śmierci artystów i muzyków, ale przede wszystkim aktorów teatru kabuki. Konwencjonalne shini-e ukazuje portretowanego w jasnoniebieskich dworskich szatach zwanych shini sōzoku (co oznacza „śmiertelny strój”) albo w ceremonialnym ubraniu zwanym mizu kamishimo (był to strój często towarzyszący rytualnemu samobójstwu). Już samo ubranie stanowiło dla odbiorcy sygnał, że ma do czynienia z portretem osoby zmarłej. Warto przy okazji podkreślić, że aktorzy, pomimo swego niskiego miejsca w hierarchii japońskiego społeczeństwa, w którym mieli status hinin (wyrzutki), byli nagradzani w buddyjskich świątyniach wysoką rangą. Działo się tak ze względu na rodziny, a szczególnie fanów zmarłych aktorów, którzy nie szczędzili datków na upamiętnienie gwiazd scen kabuki.

Cała prezentacja znajduje się w tym miejscu >>> Shini-e