Ruszył 6. sezon badań wykopaliskowych w Brzozie

W połowie czerwca rozpoczął się 6. sezon badań wykopaliskowych w Brzozie stan. 50. Prace badawcze finansowane są przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Muzeum Okręgowe w Toruniu. Odkrywane podczas badań archeologicznych zabytki krzemienne wstępnie określono na paleolit schyłkowy, który w tych rejonach ogólnie datowany jest na ok. XI – IX tysiąclecie p.n.e. i łączony jest m.in. z kulturą świderską. W tegorocznych pracach terenowych w Brzozie biorą udział studenci i doktoranci IA UMK oraz archeolodzy. Kierownikiem badań jest dr Beata Bielińska-Majewska z Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu.