Przedmiot z poroża

W zbiorach Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu przechowywane są nieliczne przedmioty wykonane z surowców organicznych (tj. kość i poroże). Jednym z takich obiektów jest narzędzie – topór lub motyka z miejscowości Grzywna (?), pow. toruński. Jest to znalezisko przypadkowe, dlatego obiekt ten wstępnie datowano na młodszą epokę kamienia (neolit), choć nie wyklucza się, że może być młodszy.

Cały artykuł znajduje się w tym miejscu >>> Przedmiot z poroża