Najstarsze zabytki archeologiczne w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu

Kolekcję najstarszych zabytków archeologicznych przypadającą na epokę kamienia (paleolit, mezolit, neolit) i wczesną epokę brązu tworzą zarówno przedmioty pojedyncze, pochodzące z przypadkowych odkryć, darów oraz wymiany, jak i zwarte zespoły, pozyskane podczas badań terenowych prowadzonych przez pracowników Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu, również przy współudziale badaczy z innych ośrodków naukowo-badawczych.

Cały artykuł znajduje się w tym miejscu >>> Najstarsze zabytki archeologiczne w zbiorach MOT