Historia jednego z najstarszych działów Muzeum Okręgowego w Toruniu – Działu Archeologii

W 2021 roku Muzeum Okręgowe w Toruniu obchodziło 160-lecie swojego istnienia. Z tej okazji chcielibyśmy przybliżyć Państwu wybrane fakty z działalności jednego z najstarszych działów naszej placówki – Działu Archeologii.

Patrz: Dział Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu wybrane zagadnienia z zakresu upowszechniania dziedzictwa archeologicznego regionu,

Pomorania Antiqua, tom XXIX, s. 351-374, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2020

 

Fragment wystawy stałej (1999-2010) pt. Odkrywanie przeszłości (fot. archiwum Muzeum Okręgowe w Toruniu)