Ciemnozielona siekierka z neolitu

W zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu w Dziale Archeologii znajduje się neolityczna siekierka wykonana przypuszczalnie z nefrytu. Jest to kamień o dużej twardości, dlatego proces obróbki musiał być czasochłonny. Przedmiot wykonany tak dużym nakładem pracy prawdopodobnie świadczył o randze społecznej właściciela lub spełniał funkcję amuletu. Siekierki kamienne były nie tylko narzędziem pracy, ale też przedmiotem wymiany lub darem grobowym. Niestety, nie posiadamy informacji na temat kontekstu odkrycia w/w obiektu. Wiemy jedynie, że zabytek ten pochodzi z powiatu toruńskiego. Omawiany eksponat, koloru ciemnozielonego, którego długość wynosi 9,3cm, szerokość ostrza 5,2cm, był prezentowany na wystawie Towarzystwa Antropologicznego w Berlinie w 1880 roku.

Cały artykuł znajduje się w tym miejscu >>> Ciemnozielona siekierka z neolitu