Romantyczny pozytywizm – o projekcie słów kilka

Spieszymy powiadomić Państwa, że nasz projekt edukacyjny zatytułowany Romantyczny pozytywizm. Działalność patriotyczna ziemiaństwa polskiego w Prusach Zachodnich w 2 poł. XIX w. uzyskał dofinansowanie w ramach programu „Patriotyzm jutra

Dzięki temu będziemy mogli zaprosić Państwa do udziału w zajęciach edukacyjnych oraz do zwiedzania wystawy planszowej „Pomorze – jestem stąd!

Na przykładzie życiorysów wybranych postaci (Zygmunt Działowski, Ignacy Łyskowski, Adam hr. Sierakowski, Michał Sczaniecki i Ludwik Slaski), pokażemy że dążenie do zachowania polskości Prus Zachodnich (Królewskich) realizowało się na wielu płaszczyznach, a co za tym idzie, że patriotyzm „niejedno ma imię”, oraz że mieszkając na tzw. prowincji można realizować w życiu cele, których skutki wykraczają daleko poza nią.

Nasz program będziemy realizować od sierpnia do grudnia 2021 roku na trzech płaszczyznach. Pierwszą będą spotkania adresowane do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz młodzieży szkół średnich. Drugą formą będzie cykl pięciu spotkań otwartych, a trzecią wystawa planszowa przy której raz w tygodniu odbywać się będzie prelekcja.

Wszystkie spotkania wchodzące w skład projektu Romantyczny patriotyzm będą bezpłatne. Obserwujcie naszą stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych, z biegiem czasu będziemy tam zamieszczać coraz bardziej szczegółowe informacje.