Zmarł prof. dr hab. Józef Flik

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 27 grudnia 2021 roku

Śp.

Prof. dr. hab. Józefa Flika

znakomitego konserwatora malarstwa, wieloletniego pracownika Muzeum Okręgowego w Toruniu, w latach 1979–1984 zastępcy dyrektora d.s. naukowych, twórcy muzealnej Pracowni Konserwacji Malarstwa i Rzeźby, specjalisty zajmującego się m.in. portretami Mikołaja Kopernika, rzeczoznawcy Ministra Kultury i Sztuki w zakresie malarstwa i rzeźby, niezastąpionego przyjaciela naszego Muzeum, a także wieloletniego przewodniczącego Rady Muzeum.

Odszedł kolejny wybitny zabytkoznawca i konserwator dzieł sztuki, z którego wiedzy niejednokrotnie korzystaliśmy, i na którego pomoc zawsze mogliśmy liczyć.

Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia

Dyrektor Aleksandra Mierzejewska

oraz  pracownicy Muzeum Okręgowego w Toruniu