Zajęcia edukacyjne „Jak zdobywano majątek w średniowieczu?”

Muzeum Okręgowe w Toruniu  zaprasza na zajęcia muzealne pt. „Jak zdobywano majątek w średniowieczu?” przy wystawie czasowej „Ekonomiczna historia zakonu krzyżackiego w Prusach”.

Wystawa czynna do 2.02.2020 r.
Adresat: grupy zorganizowane – szkoły podstawowe (kl. I-VIII),
Ratusz Staromiejski

Uczestnicy zajęć zostaną wprowadzeni w tematykę ekonomii na przykładzie rozwoju państwa krzyżackiego w Prusach. Rozkwit gospodarki, współpraca z Hanzą oraz mądra polityka zagraniczna uczyniły z państwa zakonnego jedno z najbogatszych w Europie. Na wystawie zaprezentowane będą średniowieczne monety, dokumenty oraz towary, którymi handlowano. Uczestnicy wezmą udział w mini scenkach teatralnych dotyczących wymiany towarowo-pieniężnej. W zainscenizowanym kantorze kupca zostaną przebrani w kostiumy historyczne z czasów średniowiecza. Kontakt z cennymi zabytkami kultury materialnej pomoże im wcielić się w role kupca wypisującego weksel, tragarza zajmującego się załadunkiem na statek, czy mieszkańca miasta kupującego towar w Sukiennicach. W trakcie zajęć uczestnicy będą samodzielnie sprawdzać wartość pieniądza, poprzez ważenie kopii monet średniowiecznych na dwuszalkowej mosiężnej wadze.

W programie:

    1. Przybliżenie historii zakonu krzyżackiego, zapoznanie się z wystawą.
    2. Zwiedzanie zainscenizowanego kantoru kupca toruńskiego.
    3. Samodzielne sprawdzanie wartości pieniądza na wadze szalkowej.
    4. Odgrywanie scenki zakupu towarów w dawnych Sukiennicach.

KOSZTY UCZESTNICTWA
bezpłatny, zajęcia dofinansowane przez Narodowy Bank Polski,
Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Edukacji
Muzeum Okręgowego w Toruniu, codziennie
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00,
tel. 56 660 56 32, 56 660 56 06