Wystawa przedłużona „Na krańcach toruńskiego poligonu – badania archeologiczne Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 2015–2020”

Wystawa pt. „Na krańcach toruńskiego poligonu – badania archeologiczne Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 2015-2020”, która znajduje się na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego została przedłużona do 5 listopada.

Ekspozycja przedstawia wstępne wyniki i odkrycia dotyczące najnowszych badań przeprowadzonych na stanowisku nr 50 w Brzozie koło Torunia. Podczas prac wykopaliskowych odkryto liczne zabytki krzemienne datowane na późny paleolit (XI–IX tysiąclecie p.n.e.). Pozyskano także przedmioty kamienne (tłuczki, podkładki) oraz fragmenty kości zwierzęcych.

Stanowisko nr 50 w Brzozie (do początku lat 90. XX wieku znane pod nazwą Toruń-Rudak) to jeden z największych kompleksów osadnictwa datowanego na późny paleolit na Niżu Polskim, który położony jest na obrzeżach toruńskiego poligonu artyleryjskiego.  To właśnie w tym miejscu znajdują się najstarsze ślady obecności i działalności człowieka w okolicach Torunia wiązane z „łowcami reniferów”. Jest to rejon specyficzny ze względu na swoje walory przyrodnicze i wartość archeologiczną, który dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Gniewkowo i Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu został udostępniony do badań archeologicznych.

Wyniki badań przeprowadzonych w Brzozie w latach 2015–2020 potwierdziły znaczną rangę kompleksu dostarczając nowych danych źródłowych potrzebnych do rekonstrukcji i weryfikacji zdarzeń kulturowo-chronologicznych związanych z późnym paleolitem w tej części Polski. Mamy nadzieję, że przedstawione na wystawie informacje uwrażliwią Państwa na niepowtarzalne dziedzictwo archeologiczne i przyrodnicze okolic Torunia oraz zwrócą uwagę na potrzebę jego propagowania i ochrony.

Wystawa powstała dzięki wsparciu finansowemu Nadleśnictwa Gniewkowo, Firmy Emtor Sp. z o. o., Narodowemu Centrum Nauki (Projekt NCN Opus 12, nr 2016/23/B/ST10/01067) oraz Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Toruniu. Ekspozycji towarzyszy folder pt. „Na krańcach toruńskiego poligonu – badania archeologiczne Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 2015–2020”.

dr Beata Bielińska-Majewska

Na krańcach toruńskiego poligonu – badania archeologiczne Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 2015–2020
Ratusz Staromiejski (dziedziniec)
Wystawa czynna: 15 lipca – 5 listopada
Kuratorka: dr Beata Bielińska-Majewska
Współpraca: dr hab. Michał Jankowski, prof. UMK, dr Maciej Majewski
Projekt graficzny: Krzysztof Deczyński
Wsparcie finansowe wystawy: Nadleśnictwo Gniewkowo, Firma Emtor Sp. z o. o., Projekt NCN Opus 12, nr 2016/23/B/ST10/01067, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu
Patronat medialny: Archeologia Żywa