Wystawa „Medycyna w dawnej książce”

Na wystawie zaprezentowano rękopisy i stare druki zawierające treści z dziedziny medycyny. Ekspozycję tworzy dwanaście gablot, w których umieszczono książki medyczne w układzie chronologicznym. Obiekty charakteryzują rozwój medycyny od czasów starożytnych do końca XVIII stulecia.

Najcenniejszą częścią wystawy jest gablota z rękopisami pochodzącymi z epoki średniowiecza, w tym jeden z najcenniejszych manuskryptów przechowywany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, iluminowany, XIII-wieczny zbiór rękopisów medycznych (syg. Rps 12/II) oraz gablota zawierająca drugie wydanie De humani corporis fabrica libri septem Andreasa Vesaliusa, wydane w Bazylei w 1555 roku (syg. Ob.6.IV.117).

 

strona tytułowa rękopisu (Rps 12/II)

 

„Medycyna w dawnej książce”
Ratusz Staromiejski w Toruniu (wystawa czasowa przed Salą Królewską)
wystawa czynna do 19 września 2021 r.
kurator: Andrzej Mycio
Wystawa przygotowana przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu