Wystawa czasowa „Między tradycją a nowoczesnością. Stanisław Kośmiński – rzeźba i snycerstwo”

Zapraszamy do Muzeum Toruńskiego Piernika na wystawę Między tradycją a nowoczesnością. Stanisław Kośmiński – rzeźba i snycerstwo”.

Najnowsza ekspozycja w Muzeum Toruńskiego Piernika prezentuje dorobek znakomitego artysty młodego pokolenia – rzeźbiarza z Katedry Architektury Wnętrz i Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwenta Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem – Stanisława Kośmińskiego.

Stanisław Kośmiński (ur. 1987) umiejętnie łączy najwyższej jakości rzemiosło i biegłość warsztatową z wrażliwością twórcy i obserwatora, wnikliwie komentującego otaczający go świat. Pracuje głównie w drewnie, tworząc autorskie realizacje artystyczne, jak również formy piernikarskie i rekonstrukcyjne prace snycerskie. W polu zainteresowań artysty znajduje się również medalierstwo i konserwacja zabytków.

Poszukując swojej drogi artystycznej i życiowej młody twórca na stałe osiadł w Toruniu, gdzie w 2013 roku ukończył studia na kierunku rzeźba (Najlepszy Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), a w 2017 roku – studia doktoranckie na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę dyplomową oraz rozprawę doktorską zrealizował pod kierunkiem prof. Andrzeja Borcza. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013) oraz Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso (Kraków 2011); laureat wielu nagród i wyróżnień w dziedzinie rzeźby; członek Międzynarodowej Federacji Sztuki Medalierskiej FIDEM, Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej.

Plakat do wystawy "Między tradycją a nowoczesnością...:

Artystyczne dokonania Stanisława Kośmińskiego to zarówno małe, subtelne formy rzeźbiarskie, jak i znacznych rozmiarów przestrzenne realizacje. W oparciu o klasyczne wzorce oraz dogłębnie opanowaną technikę, artysta w nowatorski sposób podchodzi do drewnianej materii. Traktuje tworzywo, jakim jest drewno, niezwykle swobodnie. Łączy różnorodne jego gatunki, umiejętnie wykorzystując ich właściwości i kolorystykę. Eksponując naturalne wartości i właściwości materiału, niczym dawni mistrzowie, “wydobywa” i “odkrywa” to, co ukryte w środku twardej materii.
Rzeźby Stanisława Kośmińskiego w subtelny sposób odkrywają piękno drewna. Ukazując jego różnorodność kolorystyczną i fakturalną, odsłaniają przed nami swoisty, wewnętrzny „głos natury”. Każda z prac jest czytelnym przekazem, każda niesie przesłanie, jest komentarzem, wyznaniem, wołaniem…

Wysublimowane artystycznie prace Stanisława Kośmińskiego, zarówno te kameralne, niewielkich rozmiarów, jak i plenerowe – „wielkogabarytowe” – emanują wewnętrzną energią. Wyrażając wielką wrażliwość twórcy i przenikliwy zmysł obserwacji, nabierają równocześnie przejmującej, ponadczasowej wymowy. Każda praca prowokuje do dyskusji – zarówno nad mistrzowskim opanowaniem warsztatu rzeźbiarskiego, ale też rodzi głębsze refleksje. Artysta zadaje bowiem podstawowe pytania egzystencjalne: o kondycję współczesnego człowieka, jego wiarę – otwartość lub zamknięcie na Boga, inteligencję, podejście do życia i otaczającego świata. Tworząc prace z drobnych, prostopadłościennych elementów, układa je niczym klocki, odwzorowując w ten sposób stopień skomplikowania ludzkiej natury. Jak sam twórca mówi: „Człowiek współczesny jawi się jako istota nieuporządkowana, która swoim działaniem burzy i niszczy zarówno materialne, jak i duchowe dobra. Mimo to, w jego naturę wpisana jest zdolność oraz potrzeba budowania i tworzenia, a także zmysł porządku. Pewności, która opcja przeważy, nie mamy, więc pozostaje mieć jedynie nadzieję.”

Na wystawie prezentowane są także formy piernikarskie, będące rezultatem współpracy artysty z Muzeum Toruńskiego Piernika, gdzie znajduje się większość eksponatów. Piernikarskie klocki powstały w latach 2018–2022. Są to zarówno realizacje autorskie, jak również wzorowane na formach zaginionych lub znajdujących się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Stanisław Kośmiński – góral z Zakopanego. Osobowość i talent!

Małgorzata Mikulska-Wernerowicz
Dział Historii Toruńskiego Piernikarstwa
Muzeum Okręgowe w Toruniu

Ekspozycja „Między tradycją a nowoczesnością. Stanisław Kośmiński – rzeźba i snycerstwo” stanowi element programu obchodów Dni Torunia.

 

„Między tradycją a nowoczesnością. Stanisław Kośmiński – rzeźba i snycerstwo”
Muzeum Toruńskiego Piernika

Wernisaż: 23 czerwca 2022 r. o godz. 17.00
Wystawa czynna: 24 czerwca – 31 grudnia 2022 r.
Kuratorzy wystawy: Małgorzata Mikulska-Wernerowicz, Krzysztof Lewandowski
Opracowanie plastyczne: Stanisław Kośmiński