Uratowany obiekt w Muzeum Okręgowym w Toruniu – kwatera ołtarza szafiastego z ok. 1500

Drodzy Torunianie, wielbiciele sztuki, historii, artefaktów kultury i sztuki, muzeów i naszego pięknego miasta – w zeszłym roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w I edycji Konkursu Mocarze Sztuki fundacji Most the Most, którego ideą jest wykreowanie mody na wspieranie kultury i ochronę dzieł sztuki. Wiele osób wsparło w tym konkursie obiekt z zasobów Muzeum Okręgowego w Toruniu, jakim jest – kwatera ołtarza szafiastego z ok. 1500 r. i udało się.

Fot. Archiwum MOT

W naszej pracowni od kilku miesięcy trwają prace konserwatorskie dwustronnej kwatery ołtarza szafiastego z ok. 1500 r., która jest dziełem bardzo pięknym, rzadkim (plastyka elbląska) i o najwyższej klasie. Obiekt był eksponowany w Galerii Sztuki Gotyckiej Muzeum Okręgowego w Toruniu, mieszczącej się na parterze wschodniego skrzydła Ratusza Staromiejskiego. Awers kwatery to figurka apostoła na złoconym tle, natomiast malarstwo rewersu przedstawia scenę Ukrzyżowania.

Rewers kwatery w trakcie konserwacji, fot. Archiwum MOT

Fragment rewersu kwatery w trakcie konserwacji, fot. Archiwum MOT

Fragment rewersu kwatery w trakcie konserwacji, fot. Archiwum MOT

Do tej pory przeprowadzono badania nieniszczące obiektu, również wykonując dokumentację fotograficzną przed i w trakcie zabiegów konserwatorskich. Z malowidła usunięto wtórne nawarstwienia, pożółkły werniks, retusze, przemalowania oraz uzupełnienia zaprawy. Podklejono odspajające się łuski warstwy malarskiej i gruntu, którego ubytki uzupełniono, przygotowując obraz do retuszu konserwatorskiego. Analogiczne zabiegi trwają po stronie awersu.

Fragment awersu kwatery w trakcie konserwacji, fot. Archiwum MOT

Fragment awersu kwatery w trakcie konserwacji, fot. Archiwum MOT

Nasz zabytek, dzięki działaniom fundacji oraz aktywnemu wsparciu wielu osób (głosowanie było internetowe), ale przede wszystkim konserwatorów dzieł sztuki Muzeum Okręgowego w Toruniu, poddawany jest koniecznym zabiegom konserwatorsko-restauratorskim, które pozwolą zachować to wyjątkowe dzieło dla przyszłych pokoleń, jako źródło wiedzy o historii, religii i sztuce.

Prace konserwatorskie trwają!

Dziękujemy wszystkim za wsparcie.

_______

_____