Umowa na wykonanie wystawy stałej w Muzeum Twierdzy Toruń podpisana

Firma Trias Avi z Warszawy zajmie się wyposażeniem Muzeum Twierdzy Toruń. Całość prac zostanie podzielona na trzy etapy.

Umowa na wykonanie tego zadania podpisana została w dniu 17 marca 2020 r. Jego koszt to 3,7 mln zł.

Prace związane z wykonaniem aranżacji stałej w nowym obiekcie muzealnym na mapie Torunia podzielone zostało na trzy etapy. W pierwszym etapie wykonana zostanie zabudowa ekspozycyjna, tj. gabloty, witryny, wydruki. Utworzone będą stanowiska multimedialne wraz ze sprzętem, powstanie też aplikacja Twierdza Toruń. Pojawią się także takie miejsca, jak kawiarnia, strefy wejścia wraz  z kasami i szafkami.

Kolejny etap związany będzie z aranżacją gablot i witryn. Prace prowadzone będą wespół z Muzeum Okręgowym w Toruniu, które przekaże eksponaty. Pojawią się manekiny na mundury, militarny plac zabaw, plantacja dydaktyczna, wykonane zostaną filmy.

Trzeci etap to uruchomienie wystawy. Przeprowadzone zostaną testy wszystkich urządzeń, aplikacji, odbędzie się próbne zwiedzanie. Według harmonogramu ten etap zakończy się do 15 sierpnia 2020 r.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. Działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. Koszt całkowity projektu wynosi 22 938 106 zł, natomiast kwota dofinansowania: 14 382 298,52 zł.