„Toruńskie Kolekcje. Zbiory Agaty i Marka Rissmannów” – ekspozycja otwierająca nowy cykl wystawienniczy toruńskiego Muzeum Okręgowego

Muzeum Okręgowe w Toruniu rozpoczyna nowy cykl wystaw pod wspólnym tytułem – Toruńskie kolekcje. Jego celem jest zaprezentowanie zbiorów oraz sylwetek osób, których pasją jest gromadzenie dzieł sztuki, jak i przedmiotów związanych z szeroko rozumianą historią – bibliofilów, bronioznawców, filatelistów. Pierwszą ekspozycję będzie można zobaczyć od 1 kwietnia 2023 r. w Ratuszu Staromiejskim i poświęcona będzie Agacie i Markowi Rissmannom, którzy przez ostatnie lata gromadzili obrazy i grafiki.

Tadeusz Marciniak (1933-2008), Autoportret niebieski, 1 poł. lat 60. XX w., olej na płótnie, fot. K. Deczyński

Duży wpływ na jakość i tematykę zbieranych dzieł miał ojciec Agaty – Tadeusz Marciniak (1933–2008), który w jakimś sensie zapoczątkował ten zbiór. Jego twórczość zajmuje poczesne miejsce w omawianej kolekcji. Był on pedagogiem z wykształcenia i poświęcił się pracy w obszarze teorii wychowania estetycznego; był również popularnym krytykiem sztuki. Zajmował się filozofią sztuki, będąc zarazem czynnym artystą malarzem. Pasję kolekcjonerską ojca kontynuowała córka – Agata (1961-2018). To za jej sprawą w zbiorze pojawiły się prace artystów, którzy budowali Wydział Sztuk Pięknych UMK. Obecnie z inicjatywy męża Agaty – Marka Rissmanna – kolekcja jest nieustannie rozbudowywana w wytyczonym przez niego obszarze.

malarstwo, olej na płótnie

Zygmunt Kotlarczyk (1917-1996), Mazut, olej na płótnie, fot. K. Deczyński

Koncentruje się on w głównej mierze na dziełach twórców związanych z toruńskim środowiskiem artystycznym. Artyści ci tworzyli w wielu nurtach. Pośród ich dzieł wyróżnić można prace bardzo tradycyjne, tworzone w nurcie akademickiego realizmu, jak i również różnego rodzaju poszukiwania artystyczne, próbujące połączyć klasycyzm z awangardą. Ogromną zaletą tego zbioru jest ukazanie ciągłości zmian zachodzących w sztuce polskiej XX w. oraz tego, jak były one obserwowane przez artystów w mniejszych ośrodkach.

Krwawy obraz , malarstwo, olej na płótnie

Anatol Korzun (1939-2007), Przeciw wojnie, 1971, olej na płótnie, fot. K. Deczyński

Aktualnie kolekcja liczy prawie 100 obiektów – w katalogu oraz na wystawie zaprezentowano grafiki i obrazy 28 artystów, wśród których znajdują się prace m.in.: Jerzego Hoppena, Stanisława Borysowskiego, Tymona Niesiołowskiego, Romualda Drzewieckiego, Teresy Jakubowskiej, braci Kotlarczyków – Zygmunta i Józefa, Barbary Narębskiej-Dębskiej, Marii Pokorskiej, Bogdana Przybylińskiego, Marii Wąsowskiej, Bożeny Majewskiej czy Krystyny Szalewskiej. Prace z kolekcji datowane są od lat 20. XX w. po pierwsze dziesięciolecie XXI w. Dzieła w niej zebrane promują wysoką formę kultury plastycznej, a nade wszystko pokazują walkę o autonomię i czystość malarskich środków i celów.

para młodych ludzi, olej na płótnie

Tadeusz Marciniak (1933-2008), Portret ślubny (Monidło), 1 poł. lat 60. XX w., olej na płótnie, fot. K. Deczyński

Szymon Jan Stenka
Dział Sztuki Polskiej i Europejskiej

 

____________________

Toruńskie kolekcje. Zbiory Agaty i Marka Rissmannów
Wernisaż: 31.03.2023, godz. 17.00
Czas trwania wystawy: 1.04.2023 – 11.06.2023
Miejsce: Ratusz Staromiejski, Mała Galeria
Kurator: Szymon Jan Stenka
Aranżacja plastyczna: dr Tomasz Pietrzyk

____________________

Wsparcie finansowe wystawy oraz katalogu:
Marek Rissmann, Schumacher Packaging, Doradztwo Stanisław Bohr

____________________

 

Logo 550. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika