Wystawa „Toruń 25 lat na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO”

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza do zapoznania się z wystawą planszową pt. „Toruń 25 lat na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO”, która od 3 grudnia prezentowana jest na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego.

Już od 1989 roku Toruń starał się o wpisanie średniowiecznego zespołu miejskiego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Stało się to po ośmiu latach, podczas XXI plenarnej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO w Neapolu w dniach 4-6 grudnia 1997 roku. Na listę wpisany został wówczas obszar historycznego centrum Torunia.

Średniowieczny zespół miejski składa się z trzech jednostek: Starego i Nowego Miasta Torunia (w latach 1264–1454 były to odrębne miasta) oraz zamku krzyżackiego. Obszar ten jest wyjątkowy ze względu na różnorodność i oryginalność dzieł sztuki, pamiątek historycznych i zabytków, które reprezentują niemal wszystkie style architektoniczne – od średniowiecza po czasy współczesne.

Ilustracja przedstawia plakat wystawy "25 lat Torunia na liście światowego dziedzictwa UNESCO"

Przez ostatnie 25 lat Toruń pięknieje z dnia na dzień. Miasto realizuje na bieżąco renowacje, konserwacje i inne zabiegi, mające chronić nasze wyjątkowe dobro kultury o znaczeniu światowym. Jedną z głównych inicjatyw, dzięki której możliwe było przez wiele lat kierowanie tego rodzaju pracami, jest projekt Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO, prowadzony od 2008 roku przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Jak dotąd było on realizowany w dwóch etapach: I etap w latach 2008–2014; II w 2015–2022.

Podkreślić należy jednak, że już od 1998 roku prowadzone były bieżące prace konserwatorskie m.in. na murach obronnych (m.in. Brama Mostowa, Brama Klasztorna, Brama Mennicza i in.) czy głównych budowlach starówki, takich jak Ratusz Staromiejski, dawny Ratusz Nowomiejski, Dwór Artusa, Dwór Mieszczański czy pomnik Mikołaja Kopernika. Konserwowane i adaptowane były także ulice i kamienice toruńskie.

Zapraszamy do odwiedzenia Ratusza Staromiejskiego – perły toruńskiej starówki i wspólnego świętowania jubileuszu 25-lecia obecności naszego miasta na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
_______________
„Toruń 25 lat na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO”
Miejsce: dziedziniec Ratusza Staromiejskiego
Termin: od 3.12.2022