Tablice tyflograficzne w Ratuszu Staromiejskim

Muzeum Okręgowe w Toruniu stale rozwija się dla swoich Zwiedzających. W ostatnim czasie stało się posiadaczem specjalnych narzędzi pozwalających osobom o zróżnicowanych potrzebach nawiązać pełniejszy kontakt ze sztuką. Można je teraz znaleźć  w Ratuszu Staromiejskim – siedzibie głównej instytucji.

Tablice tyflograficzne pozwalają „zobaczyć” w wyobraźni to, czego oko nie widzi oraz usłyszeć to, co ciężko byłoby wychwycić z tłumu lub szumu. Tyflografiki uzupełnia audiodeskrypcja dostępna w audioprzewodnikach, które można znaleźć w kasach. Muzeum dąży do poszerzenia swojej obsługi dla osób niedowidzących, niewidomych oraz niedosłyszących, prezentując treści dotyczące obiektów oraz ścieżek ekspozycyjnych na tablicach tyflograficznych. Tablice te służą również pozostałym zwiedzającym w orientacji przestrzennej zwiedzanego obiektu oraz pozwalają usłyszeć informacje na temat miejsca, w którym się znajdują. Komunikaty te wygłaszane są w języku polskim, niemieckim i angielskim.

W obrębie Ratusza Staromiejskiego znajdują się cztery tablice tyflograficzne wyposażone w beacony, nadajniki które poprzez łączenie się z aplikacją w telefonie, kierują osobę słabo widzącą i niewidzącą do kolejnych punktów zwiedzania.

Dodatkowo tablice posiadają uwypuklenia w formie planu przestrzennego Ratusza Staromiejskiego, które uwzględniają specyfikę zmysłu dotyku.

Przy wejściu głównym do Ratusza Staromiejskiego, jak i w kasie głównej na dziedzińcu, zostały ustawione pętle indukcyjne, które służą do wspomagania słuchu. Przeznaczone są dla osób niedosłyszących, korzystających z aparatu słuchowego – powodują one wygłuszenie niepotrzebnych hałasów i szumów przy jednoczesnym wyostrzenie głosu, np. przewodnika. Takie systemy wykorzystywane są najczęściej w obiektach o wysokim poziomie hałasu oraz miejscach, w których panuje pogłos.

_

___

Dofinansowano z grantu realizowanego w ramach projektu pt. ,,Turystyka dostępna 1.0″ realizowanego w ramach programu PFRON ,,Dostępność ponad barierami”,  z projektu pt. ,,Przystosowanie ekspozycji w Ratuszu Staromiejskim dla osób niedosłyszących, niesłyszących, niedowidzących i niewidzących”

____

___

Partnerzy projektu: