Spotkanie z Panią Elżbietą Wiśniewską oraz promocja katalogu wystawy artystki

W sobotę 11 marca zapraszamy serdecznie o godz. 12.00 na spotkanie z Panią Elżbietą Wiśniewską. Obecnie w  Ratusza Staromiejskim, mamy przyjemność prezentować wystawę dzieł artystki. Spotkanie połączone będzie z promocją katalogu prezentującego twórczość Elżbiety Wiśniewskiej, autorstwa kuratora wystawy – Szymona Jana Stenki.

Katalog: Elżbieta Wiśniewska. Artystka i kuratorka. Autor: Szymon Jan Stenka. Przygotowanie do druku: dr Tomasz Pietrzyk. Ilość s. 60. Liczba reprodukowanych prac: 44, reprodukowanych zdjęć rodzajowych: 15. Prace ze Zbiorów MOT oraz z kolekcji prywatnej artystki.

Elżbieta Wiśniewska (ur. 1934) studia ukończyła w 1955 r. na Wydziela Sztuk Pięknych UMK, otrzymała dyplom magistra w zakresie zabytkoznawstwa i konserwatorstwa (specjalizacja: muzealnictwo) broniąc pracę pt. „Zarys historii muzealnictwa polskiego w świetle zagadnień społecznych (1800–1914)” – promotorem pracy był Jerzy Remer. Dodatkowo uczęszczała na specjalizację  witrażownictwa. Rysunku oraz malarstwa uczyła się w Pracowni Malarstwa Pejzażowego u Bronisława Jamontta, a następnie u Leonarda Torwirta technologii i technik malarskich. Poprzez swoje bogate doświadczenie zarówno artystki, jak i animatorki kultury, jest postacią wyjątkową w toruńskim środowisku.

    fot. Archiwum MOT

Na jej twórczość składa się zbiór ponad 700 prac będących jej własnością, do którego dołączyć należałoby obrazy znajdujące się m.in. w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum im ks. W. Łęgi w Grudziądzu, czy Muzeum w Koszalinie. Ponadto jej prace zgromadzono w kolekcjach prywatnych oraz w zbiorach zagranicznych, m.in. w francuskich, niemieckich, fińskich, angielskich czy luksemburskich, a pozostała działalność zaowocowała wieloma publikacjami o sztuce – były to artykuły dotyczące polskich artystów, krytyki artystycznej, komentarze z wystaw oraz katalogi. Jako animatorka zaaranżowała około 270 wystaw.

akwarela przedstawiająca wulkan

fot. Krzysztof Deczyński

 

fot. Krzysztof Deczyński

Sztuka, którą kreuje Elżbieta Wiśniewska, wynika z długiej praktyki oraz warsztatu rozwijanego od kilkudziesięciu lat – życia obfitującego w liczne doświadczenia artystyczne, kuratorskie i naukowe. W malarstwie zajmuje ją zwłaszcza pejzaż. Obrazy są nacechowane emocjonalnie, ukazując nierozerwalną więź, którą wytworzyła z otaczającą ją rzeczywistością. Artystka posługuje się akwarelą. Jest to technika trudna, niedająca twórcy drogi powrotu; pierwsze pociągnięcie jest zawsze tym ostatnim. Jego trafność musi wynikać z opanowania i zdolności akwarelisty-malarza. Kompozycja jest kreowana za pomocą plamy, gdzie każdy element musi być w niej zaplanowany, a korelacja transparentnych farb z naturalną świetlistością papieru daje oczekiwany efekt finalny.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału  w wydarzeniu.

____________________

Termin: 11 marca 2023 r., godz. 12.00

Miejsce: Ratusz Staromiejski

Katalog: Elżbieta Wiśniewska. Artystka i kuratorka. Autor: Szymon Jan Stenka. Przygotowanie do druku: dr Tomasz Pietrzyk. Ilość s. 60. Liczba reprodukowanych prac: 44, reprodukowanych zdjęć rodzajowych: 15. Prace ze Zbiorów MOT oraz z kolekcji prywatnej artystki. 

__________________

 

Logo 550. Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika

 

Logo UNESCO. 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika