Spotkanie z cyklu „Romantyczny pozytywizm”. Kim był Michał Leon Sczaniecki?

Na kolejnym spotkaniu z cyklu „Romantyczny pozytywizm” przybliżymy postać Michała Leona Sczanieckiego (1838-1920).

Wielkopolanin, wnuk odznaczonego krzyżem Virtuti Militari Stanisława Kostki Mielżyńskiego, walczącego pod dowództwem gen. Henryka Dąbrowskiego. Krewny Emilii Sczanieckiej, sanitariuszki i organizatorki szpitali i opiekunki powstańców z 1830, 1846, 1848-49 i 1863 roku. Uczestnik powstania styczniowego, wzorowy gospodarz, oddany społecznik i działacz narodowy, miłośnik nauki, sztuki i literatury. Jedyny z naszych bohaterów, który doczekał wcielenia większości ziem Prus Zachodnich do II Rzeczpospolitej. To tylko ogólna charakterystyka naszego bohatera.

Więcej na temat życia i działalności tego Wielkopolanina, dla którego Prusy Zachodnie stały się drugą ojczyzną nie tylko z nazwy opowiemy na sobotnim spotkaniu 6 listopada, na które zapraszamy do Muzeum Historii Torunia (Dom Eskenów, ul. Łazienna 16) o godzinie 12.00.