Spotkanie z podróżnikiem Zdzisławem Preisnerem „Peru – prawdziwa perła Ameryki Łacińskiej”

Zdzisław Preisner jest doktorem geografii, podróżnikiem i fotografikiem, który odwiedził 113 krajów na wszystkich kontynentach. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu geomorfologii, glacjologii, geografii regionalnej świata, geoturystyce. Zwiedzając i poznając świat zainteresowany jest historią i sztuką danego kraju, miejscowymi kulturami tubylczymi oraz środowiskiem naturalnym. Jest autorek wielu artykułów oraz książek, w tym albumu „Peru”.
Peru to kraj o bardzo bogatej historii. Tutaj bowiem rozwijały się wspaniałe kultury preinkaskie, które poznajemy dzięki zachowanej ceramice, przedmiotom ze złota, czy pozostałościom monumentalnych niegdyś budowli. Tutaj także kwitło potężne imperium Inków ze stolicą w Cuzo, które upadło pod naporem hiszpańskich konkwistadorów. Peru współcześnie zachwyca różnorodnością etniczną widoczną w rękodziele oraz strojach noszonych przez mieszkańców miast i wsi. Rdzenne społeczności kultywują dawne tradycje oraz obyczaje.
Peru – prawdziwa perła Ameryki Łacińskiej” – spotkanie z podróżnikiem Zdzisławem Preisnerem
17 czerwca, 2021 r.
godz. 17.00
Sala Mieszczańska, Ratusz Staromiejski