Ogólnopolskie spotkanie muzealników w Toruniu i Wielkiej Nieszawce

Szanowni Państwo w dn. 20-21 czerwca br. do Torunia i Wielkiej Nieszawki zjadą znamienici przedstawiciele muzeów z 15 województw tworzący Zarząd Główny Stowarzyszenia Muzealników Polskich, największej muzealnej organizacji w naszym kraju, zrzeszającej ponad tysiąc członków. Organizatorami dwudniowego wydarzenia, w programie którego znalazło się m.in. spotkanie środowiska muzealnego naszego województwa z członkami szacownego Zarządu Głównego SMP oraz debata pt. „Muzea a branża turystyczna. Współpraca, konkurencja czy postępująca pasywność?” są: Muzeum Okręgowe w Toruniu i Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich.

W debacie zaplanowanej na 20 czerwca, realizowanej w ramach drugiego cyklu spotkań „Muzea jutra”, wezmą udział następujące osoby:

  • Daria Kieraszawicz, współzałożycielka Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy; Biuro Turystyki, Szkoleń i Konferencji Visite.pl
  • Bartosz Małolepszy, zastępca dyrektora ds. programowych Poznańskiego Centrum Dziedzictwa
  • Aleksandra Mierzejewska, dyrektor Muzeum Okręgowe w Toruniu
  • Aleksandra Molin, przewodniczka miejska po Toruniu, regionalistka
  • dr Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich

a prowadzić ją będzie Andrzej Szalkowski, dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie.

Debata będzie  okazją do refleksji nad funkcjonowaniem muzeów w ramach gospodarki czasu wolnego oraz formami angażowania się w nią, a także możliwymi formatami współdziałania z przedstawicielami branży turystycznej.

plakat z Ratuszem Staromiejskim w Toruniu

Cykl „Muzea jutra” rozpoczęty w 2021 r. zakłada spotkania muzealników ze specjalistami z różnych branż i rozmowę o konkretnych zagadnieniach problemowych dotykających współczesne muzea. Debaty były dotychczas realizowane m.in. przez: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Krakowa, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu oraz Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

Program wydarzenia odbywającego się 20 czerwca w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu (Rynek Staromiejski 1) przedstawia się następująco:

11.30 – rejestracja uczestników

12.00 – powitanie uczestników przez Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu Aleksandrę Mierzejewską oraz Prezesa Stowarzyszenia Muzealników Polskich
dra Michała Niezabitowskiego

12.10 – spotkanie Zarządu Głównego SMP z Muzealniczkami i Muzealnikami województwa kujawsko-pomorskiego

13.00 – II debata cyklu „Muzea Jutra 2” pt. „Muzea a branża turystyczna. Współpraca, konkurencja czy postępująca pasywność?” (w formule hybrydowej transmitowana na profilu MOT na platformie Facebook – [LINK TUTAJ])

14.30 – dyskusja

15.00 – przerwa kawowa

W dalszej części dnia Członkowie Zarządu Głównego SMP i Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego SMP zwiedzą historyczny Ratusz Staromiejski oraz odbędą posiedzenie zamknięte.

21 czerwca br. członkowie władz Stowarzyszenia Muzealników Polskich przeniosą się do Olenderskiego Parku Etnograficznego, gdzie kontynuować będą posiedzenie zamknięte oraz zwiedzą oddział Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

Z przyjemnością będziemy gościć Muzealniczki i Muzealników z naszego regionu na części otwartej (obejmującej spotkanie i debatę), która odbędzie się 20 czerwca w godzinach 12:00-15:30. Mamy nadzieję, że w szerokim gronie będziemy mogli porozmawiać o rozwoju polskiego muzealnictwa.

_____

Organizatorzy:

 

 

 

 

Partnerzy:

 

 

Sponsor:

Fabryka Cukiernicza „Kopernik” S.A.