Spotkanie „Inż. Zygmunt Wojciechowski. Torunianin z wyboru, autor „Kroniki elektrowni, gazowni i tramwajów””

W czwartek 28 października, o godzinie 17:00 zapraszamy do Muzeum Historii Torunia na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Tajemnice toruńskich historii”. Tym razem gościć będziemy Roberta Kolę z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Oddział Terenowy w Gdańsku, Pracownia Terenowa w Toruniu, który opowie o nietuzinkowej postaci, jaką był inż. Zygmunt Wojciechowski.
INŻ. ZYGMUNT WOJCIECHOWSKI.
TORUNIANIN Z WYBORU,
KRONIKARZ PRZEMIAN TECHNICZNEJ INFRASTRUKTURY MIASTA
CZASÓW II RZECZYPOSPOLITEJ

Konstrukcja skrzyżowania dwutorowej linii I z dwutorową linią III na pl. Bankowym, ze zbiorów Archiwum Państwowego w Toruniu

 

W 2020 roku, staraniem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddziału Toruń, udostępniono drukiem maszynopis Kroniki Elektrowni, Gazowni i Tramwajów. Autor obszernego ilustrowanego dzieła o niezwykłej wartości dokumentalnej, inżynier elektrotechnik, wychowanek szwajcarskiego Technikum Winterthur, w roku 1920 osiedlił się w Toruniu. Po krótkotrwałej pracy w Biurze Budowy Elektrowni w Gródku, trwale związał się z tytułowymi przedsiębiorstwami, stanowiącymi niemalże do końca okresu międzywojennego jeden zakład miejski. Tutaj pracował na stanowiskach kierowników działów, a w 1938 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Elektrowni i Tramwajów. Zmarł tuż po II wojnie światowej w 1946 roku. Muzeum Okręgowe zaprasza na spotkanie z Robertem Kolą – pomysłodawcą, zarazem redaktorem wydania książkowego Kroniki, której oryginał znajduje się w zasobach Archiwum Państwowego w Toruniu.

Kronika jest pracą bogato opatrzoną fotografiami, które przede wszystkim pokazują infrastrukturę techniczną miasta, ale również ulice, parki, skwery, budynki oraz mieszkańców Torunia z okresu międzywojennego.
Zapraszamy serdecznie!