Ruszamy z naborem prac do 45. Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”.

Muzeum Okręgowe w Toruniu serdecznie zaprasza do udziału w 45. Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”.

Głównym założeniem konkursu jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zbiorów muzealnych różnego typu, rozbudzenie zainteresowań z zakresu sztuki i kultury, a także zachęcenie do podjęcia próby samodzielnej twórczości i rozwijania talentów plastycznych po doświadczeniach zdobytych podczas wizyty w galerii lub muzeum.

Fot. K. Deczyński

 

Poniżej znajdują się linki do regulaminu oraz formularzy (do wypełnienia on-line):

Oświadczenie i zgody rodzica/ pełnoletniego uczestnika konkursu:  https://tiny.pl/cb4gd

Oświadczenie i zgody opiekuna plastycznego uczestnika konkursu:  https://tiny.pl/cb4gw

Regulamin konkursu: Regulamin_MPM 2024

 

 

_______________________________________

Logo Muzeum Okręgowego w Toruniu, grafiak