Bogusława Wawrzykowska (1942-2012)

Zbliża się kolejna rocznica odejścia Pani Bogusławy Wawrzykowskiej (1942-2012) – znakomitego archeologa, wieloletniego kierownika Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu. Jej sylwetkę przypominamy Państwu w krótkim wspomnieniu.

patrz: Z żałobnej karty, Bogusława Wawrzykowska (1942-2012), Pomorania Antiqua, tom XXIX s. 411-416, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2020

 

więcej informacji o toruńskiej badaczce Pomorania Antiqua, tom XXIX

 

fot. archiwum prywatne, Inga Krzyżanowska

 

Bogusława Wawrzykowska (1942-2012)