Regulamin XLIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”

Zachęcamy do udział w XLIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące warunki:

 

# Zapoznać się z regulaminem konkursu    Regulamin MPM 2022

# wypełnić formularz dla rodzica uczestnika https://forms.gle/JscZBhmVLW8rdMDo8

# wypełnić formularz dla opiekuna plastycznego uczestnika https://forms.gle/44EQxxcMBmGSPcsj6