Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Ratuszu Staromiejskim już działa

27 marca 2019 roku w toruńskim Ratuszu Staromiejskim zostało uruchomione Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego.

Zlokalizowany we wschodnim gotyckiej budowli CORT jest nowoczesnym punktem informacyjnym dla gości odwiedzających Toruń, w którym zakupić można bilety wstępu do wszystkich oddziałów Muzeum Okręgowego, książki oraz pamiątki związane z grodem Kopernika.

Na prawo od wejścia została wydzielona przestrzeń księgarni tematycznej. Na przeciwko wejścia do lokalu, w świetle przeszklenia dającego wgląd w ekspozycję sztuki średniowiecznej umieszczony został ekran dotykowy pełniący funkcję samoobsługowego punktu informacyjnego online (kiosk multimedialny). Pomiędzy wejściem a kasą biletową powstała przestrzeń przechodnia, która została zagospodarowana w projekcie, jako strefa pamiątek, drobnych przedmiotów promujących miasto Toruń oraz samo muzeum. I wreszcie po lewej stronie od wejścia znajduje się kasa, za którą ulokowane zostały dwa ekrany ledowe o przekątnej 55” każdy, stanowiące formę bieżącej informacji o wystawach stałych i czasowych.

Całość została zaaranżowana w taki sposób, by wpasować się w zabytkową strukturę budynku, a swoją stylistyką nawiązywała do najważniejszych symboli miasta m.in. Mikołaja Kopernika czy Twierdzy Toruń.

Po otwarciu Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego dwie dotychczasowe kasy Muzeum znajdujące się w Ratuszu Staromiejskim tj. kasa główna przy pomniku Mikołaja Kopernika oraz kasa wejściowa tzw. kasa w przejeździe północnym zostaną zlikwidowane.

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT Poddziałania 4.6.2. Wsparcie ochorny zasobów kultury w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Ratuszu Staromiejskim już działa

Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Ratuszu Staromiejskim już działa