Oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej „Dawny Toruń – Historia i Rzemiosło Artystyczne 1233–1793”

Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza na oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej „Dawny Toruń – Historia i Rzemiosło Artystyczne 1233–1793” w Ratuszu Staromiejskim. Oprowadzania dr Michała Kurkowskiego odbędą się w dwóch terminach:

  • 16 kwietnia br., godz. 11.00
  • 14 maja br., godz. 11.00
Drewniana, bogato zdobiona skrzynia

Fot. Archiwum MOT

W sali dawnych sukiennic prezentowana jest wystawa „Dawny Toruń – Historia i Rzemiosło Artystyczne 1233–1793”, na której znajdują się liczne pamiątki cechowe oraz fragmenty wyposażenia domu mieszczańskiego. Z okresu średniowiecza pochodzą m.in.: tłoki pieczętne Starego i Nowego Miasta Torunia oraz obiekty pozyskane w czasie wykopalisk archeologicznych. Tę część ekspozycji uzupełniają obrazy przedstawiające panoramę miasta oraz ważne dla jego historii wydarzenie, jakim było przybycie krzyżaków do Prus. Z czasów nowożytnych na ekspozycji znajdują się liczne eksponaty, m.in.: tłoki pieczętne, kafle, narzędzia, snycerka, elementy kamieniarki, broń, puchary, kufle, kubki, wywieszki oraz przedmioty metalowe. Ze względu na znaczną różnorodność technik wykonania, a także materiałów oraz typów dekoracji obiektów, zostały one podzielone według przynależności do określonych cechów: spożywczych, trudniących się obróbką metali, a także cechów malarzy i rzeźbiarzy oraz złotników. Poprzez te liczne obiekty będzie ukazana historia miasta i kształtująca się w jego murach wytwórczość artystyczna, świadcząca o wyjątkowej randze Torunia.

Część metalowego naczynia.

Fot. Archiwum MOT

Wstęp na wydarzenie zawiera się w cenie biletu na zwiedzanie Ratusza Staromiejskiego.

 

___________________

Wydarzenie: Oprowadzanie kuratorskie po wystawie stałej „Dawny Toruń – Historia i Rzemiosło artystyczne 1233–1793”

Miejsce: Ratusz Staromiejski

Termin: 16 kwietnia i 14 maja br., godz. 11.00

Kustosz: dr Michał Kurkowski

______